Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izradila je Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona zadužena je da svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja. Istom odlukom Ministarstvo razvoja i preduzetništva je imenovano kao Jedinica za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu i zaduženo je da priprema Operativni/Akcioni trogodišnji plan, te šestomjesečne i godišnje izvještaje o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Šestomjesečne izvještaje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona, a godišnje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona. Sva kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi su zaduženi da aktivno učestvuju u razvojnim procesima u Tuzlanskom kantonu, te da imenuju službenike, kao predstavnike svojih organa, koji će biti zaduženi za vršenje poslova koordinacije i druge poslove utvrđene Strategijom razvoja.

 

Shodno tome, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila:

 

Navedeni dokumenti su dostupni u ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona gdje se sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona mogu informisati na koji način mogu dati vlastiti doprinos procesu izrade Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona predlaganjem mjera (projekata) koji bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

 

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izradila je Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona zadužena je da svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja. Istom odlukom Ministarstvo razvoja i preduzetništva je imenovano kao Jedinica za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu i zaduženo je da priprema Operativni/Akcioni trogodišnji plan, te šestomjesečne i godišnje izvještaje o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Šestomjesečne izvještaje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona, a godišnje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona. Sva kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi su zaduženi da aktivno učestvuju u razvojnim procesima u Tuzlanskom kantonu, te da imenuju službenike, kao predstavnike svojih organa, koji će biti zaduženi za vršenje poslova koordinacije i druge poslove utvrđene Strategijom razvoja.

 

Shodno tome, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila:

 

Navedeni dokumenti su dostupni u ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona gdje se sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona mogu informisati na koji način mogu dati vlastiti doprinos procesu izrade Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona predlaganjem mjera (projekata) koji bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

 

Partnerska grupa za razvoj


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna