Informacija sa 14. vanredne sjednice Vlade TK

Preraspodjela sredstava u budžetu TK za 2014.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici utvrdila dva amandmana na Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.
Za podršku povratku prognanih osoba povećan je iznos od 350.000,00 KM u okviru kapitalnih izdataka drugim nivoima vlasti. Sredstva su neophodna za dodjelu pomoći općinama i mjesnim zajednicama u koju su se vratili povratnici za izgradnju infrastrukture kao što su putevi, mostovi te električne, vodovodne i kanalizacione mreže.

Također, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak povećavana su sredstva za 30.000,00 KM u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama u cilju sufinansiranja Projekta „Sistem socijalnog stanovanja odnosno izgradnje zgrade sa 16 stanova za socijalno najugroženije porodice. Zbog nedostajućih sredstava za normalno funkcionisanje RTV TK povećana su i sredstva za 100.000,00 KM. Ukupno povećanje na ovim pozicijama u iznosu od 480.000,00 KM izvršeno je smanjenjem sredstava za kapitalne izdatke budžetskim korisnicima u iznosu od 200.000,00 KM i otplatu domaćih pozajmljivanja u iznosu od 280.000,00 KM tako da je ukupan iznos Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ostao nepromijenjen.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15