NASTAVLJEN DIJALOG SA SINDIKATIMA

Nedavno usvojeni Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, ali i uopšte aktualna pitanja u vezi sa pravima i obavezama uposlenika bili su glavna tema današnjeg sastanka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona predvođenih premijerom Seadom Čauševićem i kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koju je predvodio predsjednik Fahrudin Šahović.

 „Nacrt Budžeta je rađen u vrlo teškim uslovima. Pad prihoda je zabrinjavajući, tako da i pored znatnih napora, koje je Vlada činila u proteklom periodu da kontroliše rashode, na kraju godine imamo značajan deficit i negativan trend s kojim ulazimo i narednu godinu.“ Istakao je premijer Čaušević, te dodao da su, i pored svih poteškoća, plaće i naknade zaposlenih su u 2014. godini planirane na istom nivou kao i 2013. godine.

Sastanak sindikat 4122013

Ono što je posebno istaknuto sa strane sindikata, a što predstavlja paradoks jeste činjenica da prema određenim statističkim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine izvoz i proizvodnja u posljednjem periodu bilježe rast, a da je u budžetima kantona i općina sve manje novca. S tim u vezi sindikati su Vladi Kantona predložili i stavljanje u funkciju svojih resursa kako bi se ova situacija dovela u ravnotežu.

Nakon što je utvrdila Nacrt, kao svoju viziju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona želi kroz dijalog sa predstavnicima sindikata kao socijalnim partnerima zajednički raditi na kreiranju politike i Budžeta kao instrumenta za njeno ostvarivanje, a kojim će biti zadovoljni svi njegovi korisnici. U tom smjeru ide i današnji sastanak, koji su obje strane okarakterisale  kao pozitivan pomak. 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15