PREMIJER TK PRIMIO PREDSTAVNIKE EUFOR JEDINICE LOT

Detalji o trenutnoj političkoj situaciji i interesu građana u ekološkim aspektima bili su danas predmet razgovora premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića i Igora Rajnera, savjetnika, sa predstavnicima Tima za saradnju i nadgledanje (LOT) iz sastava EUFOR-a.
Oficire Karla Kemethofera i Michaela Spiwaka zanimali su detalji o sredstvima koje je Elektroprivreda BiH platila kao naknadu za zagađenje zraka iz Termoelektrane Tuzla, po osnovu pravosnažne sudske presude.

 

EUFOR


Premijer Čaušević je naglasio da je iznos podijeljen između općina Tuzla, Lukavac i Živinice a da će resorno kantonalno ministarstvo koordinirati projekte koje su općine bile obavezne dostaviti.
„Utvrđen je program a osnovni kriterij je zaštita zraka, odnosno rješavanje toplifikacije ove tri općine. Nakon što su dostavljeni projekti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK će odrediti koji su to projekti koji su odgovorili zahtjevu. Sve se odvija kako je bilo i planirano", kazao je premijer Čaušević.
Pripadnici LOT tima EUFOR-a informisali su se i o aktuelnoj društveno-političkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, osobito o pojedinostima u vezi sa rekonstrukcijom Vlade TK.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15