ZAPOČELA EDUKACIJA O PROVEDBI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

U organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, danas je održana prva edukacija lica koja sudjeluju u pripremi, predlaganju i provedbi projekata javno-privatnog partnerstva.
Kroz deset tema koje su obuhvatile postupke pripreme, predlaganja, odobravanja, finansiranja, ugovaranja i praćenja provedbe projekata javno-privatnog partnerstva polaznici su stekli osnovna saznanja o ovoj temi, koja će im sigurno pomoći u daljoj provedbi Zakona o javno – privatnom partnerstvu, koji je operativan od početka 2013. godine.

 

edukacija 1
edukacija 3

 Svi polaznici koji su uspješno završili program educiranja dobit će potvrde čime će i zvanično biti osposobljeni za provođenje postupaka javno-privatnog partnerstva.
Edukaciji je prisustvovalo 13 polaznika iz 6 općina, i 8 polaznika iz ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona i kao i Ureda za internu reviziju.
Komisija za koncesije će u narednom periodu organizovati educiranje lica iz ostalih segmenata javnog sektora (javne ustanove, javna preduzeća, privredna društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona i jedinica lokalne samouprave), kao i za predstavnike općina koje nisu uputile svoje predstavnike na današnju edukaciju.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15