Pripreme za otvorenje spomenika braniocima Bosne i Hercegovine

U okviru priprema za svečano otvorenje spomenika braniteljima Bosne i Hercegovine, koje će biti upriličeno 20. augusta u Gradačcu, premijer Tuzlanskog kantona primio je danas u posjetu predsjednika Patriotske lige Gradačac Tasina Okića.

 

Spomenik Gradacac 01 14 07 2017Kako je rekao predsjednik Okić, radi se o spomeniku visine oko 16 metara, koji će biti lociran na području Gradačca koja dominira cijelim ovim krajem, a njegov cilj je da oda priznanje i zahvalnost svim braniteljima Bosne i Hercegovine.


Premijer Gutić i ministri su podržali ovu ideju ističući historijski značaj i važnost educiranja mladih generacija, kojima će se, između ostalog, na ovom lokalitetu moći prenositi znanje i činjenice iz obrambeno – oslobodilačkog rata. Govoreći o samoj manifestaciji i otvorenju spomen obilježja, premijer je istaknuo da će Vlada, u skladu sa mogućnostima, u narednom periodu podržati ovu aktivnost.

 

 

 

 

 

U okviru priprema za svečano otvorenje spomenika braniteljima Bosne i Hercegovine, koje će biti upriličeno 20. augusta u Gradačcu, premijer Tuzlanskog kantona primio je danas u posjetu predsjednika Patriotske lige Gradačac Tasina Okića.

 

Spomenik Gradacac 01 14 07 2017Kako je rekao predsjednik Okić, radi se o spomeniku visine oko 16 metara, koji će biti lociran na području Gradačca koja dominira cijelim ovim krajem, a njegov cilj je da oda priznanje i zahvalnost svim braniteljima Bosne i Hercegovine.


Premijer Gutić i ministri su podržali ovu ideju ističući historijski značaj i važnost educiranja mladih generacija, kojima će se, između ostalog, na ovom lokalitetu moći prenositi znanje i činjenice iz obrambeno – oslobodilačkog rata. Govoreći o samoj manifestaciji i otvorenju spomen obilježja, premijer je istaknuo da će Vlada, u skladu sa mogućnostima, u narednom periodu podržati ovu aktivnost.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna