SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dopisom, dostavljenim nakon analizom potvrđenog prisustva škodljivog sastojka (alfa-toksina M1) u mlijeku nekih proizvođača iz Republike Hrvatske, Ured za veterinarstvo BiH je entitetskim inspekcijama i inspekcijama Brčko Distrikta dostavio upute za postupanje sa vrstama i količinama mlijeka koje su uzorkovane na graničnim prelazima, te ih obavezao na uzorkovanje drugih vrsta mlijeka koje su u prometu na teritorijama u njihovoj nadležnosti.

Postupajući po pomenutom upustvu Ureda za veterinarstvo, veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je dana 06.02.2013 godine izvršila neškodljivo uništavanje 19.439 litara originalnog tetrapak pakovanja trajnog mlijeka sa 2,8 % mliječne masti, oznake „Z bregov“, proizvođača „Vindija“ d.d. Varaždin R. Hrvatska, sa datumom upotrebljivosti do 24.05.2013 godine.

Pored toga, od strane kantonalne veterinarske inspekcije KUIP-a TK, po nalogu graničneveterinarske inspekcije, a do okončanja postupka ispitivanja i provjere prisustva alfa-toksina M1 u mlijeku, van prometa su stavljene još dvije pošiljke mlijeka proizvođača „Vindija“ i „Dukat“ iz R. Hrvatske.

 

Ukoliko rezultati analize pokažu nedozvoljeno odstupanje od propisanih vrijednosti afla-toksina M1, ove dvije pošiljke, u količini od 1.780 litara, bit će tretirane u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uputama granične veterinarske inspekcije. U međuvremenu, veterinarski inspektori KUIP-a TK vrše intenzivno uzorkovanje mlijeka i drugih proizvođača. O rezultatima analize uzorkovanih vrsta mlijeka, potrošači na području Tuzlanskog kantona će biti pravovremeno informisani.

Istovremeno, na tržištu su se pojavile i određene količine konzervirane tunjevine, uvezene posredstvom tržnog lanca Konzum, kod koje su utvrđene nedozvoljene količine histamina. Pored nje, upitna je i Rial tunjevina, komadići u salamuri, porijeklom sa Tajlanda. Obje vrste tunjevine bit će povučene iz prometa i trenutno ih nema na policama tržnih centara na prostoru Tuzlanskog kantona.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15