Zelim da se bavim uzgojem Malina pa me in teresuje ima li kakvih poticaja za nabavku sadnica?

Vaše ime : Mirsad
Vaše pitanje: Zelim da se bavim uzgojem Malina pa me in teresuje ima li kakvih poticaja za nabavku sadnica? Živim u Kalesiji. Molim da mi odgovorite i gdje da se obratim.unaprijed HVALA.

 

Odgovor: Poštovani, 
U članu 18.stav 1.Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009 godinu(«Službene novine Tuzlanskog kantona broj:07/09) propisano je da pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji zasnuju najmanje 0,1 ha u monokulturi maline,kupine,jagode i borovnice na vlastitom zemljištu ili zemljištu uzetom u zakup.
Ovim Pravilnikom Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK ne podstiče nabavku sadnica maline nego zasnivanje podignutih zasada maline.
U članu 23.stav 2.i 5. Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009 godinu(«Službene novine Tuzlanskog kantona broj:07/09) propisano je da pravo na novčanu podršku za dugoročne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji imaju fizička lica kojoj je odobren kredit do 50.000 KM i korisnik plaća 2% od ugovorene kamate,a razliku do 8,5 % plaća Ministarstvo.Poljoprivredni proizvođač se može obratiti bankama sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona za kredit sa regresiranim kamatama.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15