Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o postupcima za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH

U skladu sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 12.08.2014. godine donijela Program utroška sredstava za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini, kojim su definisane vrste proizvodnji za koje se može ostvariti novčana podrška, opći uvjeti koje proizvođači trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na novčanu podršku i iznos podrške po vrstama proizvodnji.

Opširnije...

Dinamika isplate novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima u 2014. godini

Imajući puno razumijevanje za opravdane zahtjeve poljoprivrednih proizvođača za isplatu novčanih podrški iz Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kod institucija nadležnih za isplatu navedenih podrški, neprekidno insistira na njihovoj hitnoj realizaciji, ukazujući na izuzetno težak ekonomski i socijalni položaj u kome se nalaze poljoprivredni proizvođači, posebno nakon nedavnih katastrofalnih poplava na području našeg Kantona, koje su nanijele ogromne štete na poljoprivrednim kulturama.

Opširnije...

Kupujmo, koristimo domaće

S ciljem promocije domaćih proizvođača, proizvoda i usluga, te podizanja svijesti građana o prednostima koje donosi kupovina i korištenje domaćih proizvoda Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Radio televizijom Tuzlanskog kantona i Narodnim pozorištem Tuzla pokrenula edukativno – promotivnu medijsku kampanju.

Opširnije...

STRATEGIJA ZAŠTITE AKUMULACIJE MODRAC

Akumulacija Modrac, najznačajniji vodni resurs Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, formirana je 1964. godine izgradnjom brane u tjesnacu Modrac. Formiraju je rijeke Spreča i Turija sa pritokama.
Akumulacija rješava više vodoprivrednih i izrazito privrednih aspekata: snabdijevanje stanovništva, industrijskih i termoenergetskih kapaciteta Tuzle i Lukavca tehnološkom vodom, razblaženje otpadnih voda koje ispušta tuzlanska i lukavačka industrija, povećanje proticanja rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije u ljetnom periodu, proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom Akumulacije i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede