Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/18) – prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (14) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12, broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021. godine i broj 02/1-36-25068-7/21 od 17.12.2021. godine) ministar za kulturu i sport i mlade, donosi

 


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
projekata rekonstrukcije i opremanja 
sportskih objekata za 2021. godinu


 

Konačna lista kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredbe člana 14. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

 

 

KONAČNU LISTU
kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

 

 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu tačke 8. Operativnog priručnika Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona:Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za inspekscijske poslove Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), člana 4. Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Odluke Vlade Tuzlanskog kanton o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02/1-04-23602/21 od 19.10.2021. godine, v.d. direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona raspisuje

 


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u
Kantonalnoj upravi za inspekscijske poslove Tuzlanskog kantona

 

 

Konačna rang lista za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednje škole

Na osnovu člana 15. stav (4) Odluke o utvrđivanu uslova, kriterija, postupka i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za škoslku 2021/2022. godinu (broj: 02/1-11-17819-1/21 od 12.10.2021. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

 


Konačnu rang listu

kandidata za dodjelu stipendijaučenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanje sa
Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu

 

 

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosom i namjenom

Na osnovu člana 13. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja – potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-21775/21 od 12.10.2021. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK donosi:

 


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosom i namjenom


I

Ovom Odlukom se utvrđuje konačna lista privrednih subjekta koji su ostvarili pravo na finansijsku pomoć po objavljenom Ponovom javnom pozivu za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja, a koji je objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK 15.10.2021. godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15