Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona
ulica Mije Keroševića 20
75000 Tuzla

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-033199/21 od 05/01/2022. godine, objavljuje se


JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:


1. Montažer, dva izvršioca, do 12 mjeseci

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnog radnika- čistačice- spremačice na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18,14/18 i 8/21) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 02/1-04-27634/21 od 30.11.2021. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta
pomoćnog radnika- čistačice- spremačice na neodređeno vrijeme


 

 

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), člana 4. stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („ Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 8. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj 01-04-1-408-6/21 od 21.12.2021. godine, te Odluke o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-338/21 od 13.10.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-023051-20 od 25.10.2021.godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 


J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU
SUFINANSIRANJAOBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA -
I Ponovljeni javni poziv od 07.12.2021. godine


 

 

Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam

Na osnovu člana 24. stav 1. tačke c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99,10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od _____ 2021. godine, donosi

 


ZAKON
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA AUTIZAMListe po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. godina

LISTA KANDIDATA / ODOBERENIH/NEODOBRENIH ZAHTJEVA PO JAVNOM POZIVU OD 23.11.2021. GODINE
PROJEKAT SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA / POGINULIH BORACA 2021 (SAMOZAPOŠLJAVANJE)/(ZAPOŠLJAVANJE)


 

  

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15