Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Ponovljeni javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a od 08.02.2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području
Tuzlanskog kantona

 

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/20 i 10/21) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj: D-15/1-04-002720-ZDŽ-22 od 10.02.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


J A V N I  P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih
takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

 

 

Saopštenje o promjeni lokacije Centralne pisarnice kantonalnih organa

Obavještavamo javnost da će centralna pisarnica kantonalnih organa uprave od 1. februara 2022. početi sa radom na novoj lokaciji, u zgradi Tehnograd Company, u ulici Fra Grge Martića br.8 (preko puta Srednje medicinske škole) u Tuzli.

Zbog preseljenja, umjesto na staroj lokaciji u naselju Irac u Tuzli, građani će moći od sutra zahtjeve, molbe, ili druge vrste podnesaka koje se tiču protokola kantonalnih institucija, predati na novoj lokaciji.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03), člana 50. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK, br. 15/00, 2/02, 13/11 i 11/21), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 24. i 27. Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-1164-1/20 od 27.05.2020. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona br. 01-2993-4/21 od 24.12.2021. godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-80-4/22 od 14.01.2022. godine Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Obavijest

O B A V I J E S T

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, a u vezi da preporukama i naredbama Kriznog štaba, Ministarstvo NEĆE vršiti prijem stranaka u vezi raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona, za školsku/studijsku 2021/2022 godinu.

Stranke potrebne informacije mogu dobiti putem telefona Ministarstva na broj: 035/369-401 i e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , ili u općinskim/gradskim Službama za boračko – invalidsku zaštitu i boračkim savezima i udruženjima.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijesku / školsku 2021/2022 godinu

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-000873-22 od 18.01.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za studijsku / školsku 2021/2022 godinuKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15