ARHIVA JAVNIH POZIVA

10.09.2012.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Obavijest o poništenju Javnih konkursa
za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poništava Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama, objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" od 08.07.2012. godine i ponovljeni Javni konkurs za dodjelu sredstava ostalim javnim ustanovama objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" od 29.08.2012. godine.


05.09.2012.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TK

Odluka o konačnoj listi izabranih kandidata - volontera u općinske sudove na području Tuzlanskog kantona (PDF 132kB)


04.09.2012.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA

OKVIRNI PROGRAM MJERA ZA „NOVA I BOLJA RADNA MJESTA“ (PDF 193kB)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010020 – POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA (PDF 102kB)


03.09.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

PONOVLJENI JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova za spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (PDF 113kB)

I Predmet javnog poziva
(1) Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za  učešće u  sufinansiranju  troškova:
 a) u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS A BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i
b) u izgradnji i dovršetku izgradnje spomen obilježja, herojima odbrambenog rata sa područja Kantona prema mjestu pogibije...

PRIJAVNI OBRAZAC - na Ponovljeni javni poziv za učešće u sufinansiranju troškova za spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (doc 49kB)


15.08.2012.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

ISPRAVKA KONKURSA za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (PDF 94kB)


07.08.2012.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

KONKURS ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA

Konkurs za osnovne i srednje skole TK za školsku 2011/12 godinu (PDF 155kB)

Prijavni obrazac za prijem nastavnika, strucnih saradnika i sekretara (doc 81kB)


31.07.2012.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA JAVNIM PREDUZEĆIMA (PDF 179kB)
Obrazac za dodjelu sredstava javnim preduzećima (DOC 41kB)

JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU (PDF 178kB)
Obrazac za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu (DOC 40kB)

PONOVLJENI JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA OSTALIM JAVNIM USTANOVAMA (PDF 138kB)
Obrazac za dodjelu sredstava javnim ustanovama (DOC 40kB)


17.07.2012.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

POZITIVNA LISTA LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA (PDF 476kB)


17.07.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

K O N K U R S
za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu (PDF 133kB)

I Korisnici prava po ovom Konkursu:
Pravo na dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju ( u daljem tekstu: beskamatni krediti), imaju lica iz člana 1. stav (1) i člana 4. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", prečišćeni tekst, broj: 5/12, u daljem tekstu: Zakon) ...

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA (doc 72kB)


16.07.2012.

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' (PDF 210kB)

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka (PDF 138kB)

REZIME PROJEKTA/PROJEKTNE IDEJE (.doc 16kB)
PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRAVNA LICA (.doc 45kB)
PRIJAVNI OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA (.doc 16kB)
PRIJAVNI OBRAZAC ZA UDRUŽENJA (.doc 42kB)
IZJAVA (o statusu povratnika) (.doc kB)


13.07.2012.

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

POZIV NA TENDER (PDF 94kB)

Tender broj 568/05-06-S-06/12 LOT 1 i LOT 2

izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku roba u okviru programa "Pomoć ugroženim interno raseljenim licima i povratnicima u sjeverno-istočnoj, istočnoj i centralnoj Bosni i Hercegovini", koji je finansiran od strane UNHCR-a i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona, a implementiran od strane Hilfswerk Austria International...


11.7.2012.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA " MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" - PRIJEDLOG (PDF 114 kB)
UZakonu o osnivanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:1/98, 6/98, 11/05 i 9/10), član 6. mijenja se i glasi...


10.07.2012.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI OGLAS
za prijem volontera u općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona (PDF 103kB)

Za prijem 25 (dvadesetpet) diplomiranih pravnika u svojstvu volontera za potrebe općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva...


09.07.2012.

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA I JAVNI POZIV (PDF 193kB)

za prikupljanje prijava/zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za nabavku građevinskog materijala u 2012. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u 2012. godini provodi program podrške povratku na područje općina/opština Tuzlanskog kantona i općina/opština Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu i to: Zvornik, Osmaci, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Milići, Lopare, Modriča, Vukosavlje, Doboj, Ugljevik, Šekovići i Bijeljina...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu donacija u građevinskom materijalu povratnicima, raseljenim licima i izbjeglicama (PDF 96kB)

Prijava (prijavni obrazac) za dodjelu finansijskih sredstava za nabavku građevinskog materijala za stambene jedinice u 2012.godini na području Tuzlanskog kantona i opština Republike Srpske i to: Doboj, Srebrenica, Zvornik, Milići, Bratunac, Vlasenica, Osmaci, Vukosavlje, Modriča, Bijeljina, Lopare, Šekovići i Ugljevik (PDF 101kB)    (doc 62kB)


.
09.07.2012.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice (PDF 183kB)


1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice za dodjelu sredstava, a koje se odnose na sljedeće oblasti:
1. zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda,
2. saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada,
3. zbrinjavanje svih vrsta otpada,
4. zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti,
5. unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša...

Obrazac za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti zaštite okolice (doc 39kB)


09.07.2012.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama (PDF 141kB)

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava javnih ustanova iz oblasti obrazovanja i ostalih javnih ustanova za dodjelu sredstava koji se odnose na provedbu energetskih programa (toplinska izolacija zgrada i zamjena vanjske stolarije) i zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti...

Obrazac za dodjelu sredstava javnim ustanovama (doc 40kB)


04.07.2012.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

OBAVJEŠTENJE
o provođenju javne rasprave o Prostornoj osnovi Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" – I faza

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period od 2010.do 2030. godine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 16/10), pokrenulo je postupak izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh". Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Kanton radi se za područje koje je definisano Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom "Konjuh" i Prostornim planom za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godine, odnosno ukupna površina koja će biti obuhvaćena navedenim planskim dokumentom iznosi 8.016,61ha, a prostire se na dijelovima teritorije općina Kladanj, Banovići i Živinice...


28.06.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

OBAVJEŠTENJE

Pozivaju se kandidati obrazovnog profila, sa Konačne liste kandidata za obavljanje pripravničkog staža, na konsultativni sastanak, koji će se održati u prostorijama JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona", Bosne Srebrene 31. Tuzla, u petak 29.06.2012. godine, sa početkom u 9 sati.


21.06.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

OBAVJEŠTENJE (PDF 12kB)

Obavještavamo vas da će se za sve polaznike prve godine dodiplomskog studija, u svrhu pripreme polaznika za polaganje prijemnih ispita fakulteta Univerziteta u Tuzli, i ove godine održati instruktivna nastava. Organizatori ovih aktivnosti su Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i Koordinacija kantonalnih boračkih saveza Tuzlanskog kantona...


13.06.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prećišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12), razmatrajući nacrt Zakona o šumama, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o šumama i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici Skupštine.

Nacrt Zakona o šumama stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 25 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

NACRT ZAKNA O ŠUMAMA (PDF 264kB)


08.06.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

JAVNI POZIV

U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA ZA SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU (PDF 113kB)

Prijavni obrazac na Javni poziv za učešće u sufinansiranju troškova za spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (DOC 49kB)


05.06.2012.

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA

OBAVJEŠTENJE
o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu (PDF 295kB)

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 02-02-283-4/12 od 30.05.2012. godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu i isti je stavljen na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Postupajući u skladu sa tačkom III. Programa javne rasprave tekst Nactra Zakona o javno privatnom – partnerstvu će se dostaviti:

1. Ministarstvima Tuzlanskog kantona
2. Općinskim vijećima i općinskim načelnicima na području Tuzlanskog kantona
3. Poslodavcima na području Tuzlanskog kantona
4. Univerzitetu u Tuzli
5. Agenciji za privatizaciju Tuzlanskog kantona
6. Nevladinom sektoru
7. Drugim zainteresovanim subjektima (putem stranice Vlade TK-a www.vladatk.kim.ba)

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu da dostave u pismenoj formi Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona do kraja roka za javnu raspravu.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona će sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, organizirati okrugli sto na kome će se razgovarati i raspravljati o Nacrtu Zakona, analizirati sumirani rezultati do tada provedene javne rasprave, te na osnovu navedenog će se pripremiti tekst Prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije, te isti uputiti u dalju zakonodavnu proceduru.


04.06.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

PROGRAM SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica (PDF108kB)

Potrebe za pripravnicima po Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica (DOC 33kB)

ZAHTJEV ZA PRAVNA LICA (DOC 44kB)


01.06.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Ministarstvo za boračka pitanja TK-a, u povodu implementacije Programa obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata za obavljanje pripravničkog staža VSS, zaključno sa rednim brojem 170., prijavljenim na evidenciji službe za zapošljavanje, bez radnog iskustva, upućuje

P O Z I V

za informativno – konsultativni sastanak, u BKC Tuzla (Plava sala) na dan 05.06.2012 godine (utorak) sa početkom u 10 sati, radi dogovora o realizaciji stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.


23.5.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Konačna lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža (PDF 46kB)


21.05.2012.

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA/ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU U 2012. GODINI POVRATNICIMA, IZBJEGLIM I RASELJENIM LICIMA NA PODRUČJU OPĆINA/OPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA I REPUBLIKE SRPSKE (PDF 188kB)

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu donacija u građevinskom materijalu povratnicima, raseljenim licima i izbjeglicama (PDF 154kB)

Prijava za dodjelu donacija u građevinskom materijalu za stambene jedinice u 2012.godini na području Tuzlanskog kantona i općina Republike Srpske i to: Doboj, Srebrenica, Zvornik, Milići, Bratunac, Vlasenica, Osmaci, Vukosavlje, Modriča, Bijeljina, Lopare, Šekovići i Ugljevik (PDF 100kB)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA GOSPODARSKI OBJEKAT (PDF 42kB)

IZJAVA PODNOSITELJA PRIJAVE (za izbjegla i raseljena lica) (PDF 39kB)

IZJAVA PODNOSITELJA PRIJAVE (za povratnike) (PDF 39kB)


17.5.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

SPISAK KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA U 2011. GODINI (PDF 585 kB)


16.5.2012.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

OBAVJEŠTENJE SVIM PRIJEVOZNICIMA SA TK KOJIOBAVUAJU MEDUNARODNI PRIJEVOZ (PDF 1.270 kB)


SVIM PREDUZEĆIMA REGISTROVANIM ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA TUZLANSKOM KANTONU - Dokumentacija potrebna za kantonalno usklađivanje redova vožnje (PDF 128kB)


08.5.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Prijedlog liste kandidata za obavljanje pripravničkog staža (PDF 56kB)

Lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i odbacuju kao nekompletni (PDF 41kB)


07.5.2012.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

OBAVJEŠTENJE
o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskim taksama (PDF 100kB)

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-231-7/12 od 25.4.2012. godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama i isti je stavljen na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Nacrt Zakona o sudskim taksama (PDF 143 kB)


25.04.2012.

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2012. godinu (98kB)
Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za 2012.godinu(94kB)
Prijavni obrazac za prijavu na Program raspodjele sredstava (118kB)
Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja (65kB)


18.4.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2012. godinu (PDF 95 kB)

I   Pravo učešća
                Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi i savezi (u daljem tekstu:sportski klub) koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama i koji su u prethodnoj godini imali predstavnika na evropskom, svjetskom, olimpijskom i paraolimpijskom takmičenju, odnosno koji su osvojili medalje na takmičenjima: kantonalnog, federalnog, državnog i međunarodnog nivoa.

II Ukupna sredstava, pojedinačni iznosi i kriteriji za učešće
                (1) Sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2012. godini, u ukupnom iznosu do 65.000,00 KM, raspodjeljuju se na osnovu slijedećih kriterija:

  1. brojnost općinskih klubova - članova tog saveza, što se dokazuje aktom o registraciji i pristupanju;
  2. broj učesnika koji će biti obuhvaćeni projektom;
  3. broj osvojenih medalja na takmičenjima: kantonalnog, federalnog, državnog i međunarodnog nivoa;
  4. broj učestvovanja na evropskim, svjetskim, olimpijskim i paraolimpijskim takmičenjima,
  5. broj državnih reprezentativaca u timu, i
  6. brojnost članova sportskog kluba.

                (2) Sportski klub iz tačke I ovoga javnog poziva, ima pravo na participaciju po osnovu najviše tri uredno kompletirane prijave, a maksimalni iznos participacije po jednoj prijavi, može iznositi najviše do 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM)...

Prijavni obrazac na Javni poziv za učešće u dodjeli sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona (PDF 160kB)


06.4.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu rješenja Ministarstva za boračka pitanja dana 06.04.2012. godine, biti će objavljene Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za školsku / studijsku 2011/2012. godinu.
Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija, obavezni su zaključiti ugovor o stipendiranju.
O terminu potpisivanja ugovora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava informisanja: web stranica Vlade Tuzlanskog kantona, oglasne ploče općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza i udruženja.
Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati u statusu studenata, obavezni su sa sobom ponijeti uvjerenje o upisu u ljetni semestar, a potpisivanje ugovora će se obavljati u općinama prema mjestu prebivališta kandidata.
Svi kandidati (učenici i studenti) koji nisu priložili kopiju tekućeg / štednog računa, obavezni su, isti dostaviti u Ministarstvo , zaključno sa 20.04.2012. godine.

Konačna lista redoslijeda kandidata - STUDENATA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (PDF 72 kB)

Konačna lista redoslijeda kandidata - UČENIKA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (PDF 72kB)

Konačna lista redoslijeda izuzetno uspješnih studenata za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2011/2012 godini (PDF 41kB)

Konačna lista redoslijeda izuzetno uspješnih učenika za dodjelu stipendija za školsku 2011/2012 godinu (PDF 80kB)

Konačna lista redoslijeda kandidata - STUDENATA iz porodice šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012 godinu (PDF 47kB)

Konačna lista redoslijeda kandidata - UČENIKA iz porodice šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012 godinu (PDF 45kB)

Konačna lista redoslijeda kandidata - studenata iz porodice ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (PDF 30kB)

Konačna lista redoslijeda kandidata - učenika iz porodice ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (PDF 38kB)


03.4.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža (pdf 135kB)

Aplikacioni obrazac za prijavu na Javni konkurs za podnošenje zahtjeva radi utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice za obavljanje pripravničkog staža za 2012. godinu(pdf 96kB)

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica (pdf 141kB)


09.3.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

J A V N I P O Z I V
u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2012. godinu
(pdf 116kB)

Prijavni obrazac na Javni poziv za dodjelu sredstava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton (pdf 139kB) (doc 46kB)


07.3.2012.

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA

POZIV
SEMINAR O  POSTUPCIMA I NAČINU UVOĐENJA CERTIFIKACIJE PO MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Sva  pravna lica i obrtničke firme koje su zainteresovane za uvođenje certifikata po međunarodnom standardu,  svoje učešće će potvrditi slanjem popunjene tabele na  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na  tel. 035 288-951.
Stojimo vam na raspolaganju i za sve ostale informacije.

Prijava učešća na seminaru (DOC)


27.2.2012.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

Tenderska dokumentacija za Zajedničke sukcesivne nabavke za 2012. godinu - organa uprave i pravosuđa može se dobiti od dana objavljivanja na adresi Slatina 2, 75000 Tuzla u sobi 5, svakog radnog dana od 10,00 do 16,00, uz predočavanje uplatnice od 20,00 KM, uplaćene na:
- račun broj 1321000256000080,
- budžetska organizacija 1201001,
- vrsta prihoda 722631,
- općina 094,
- otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Uplaćena sredstva se ne vraćaju.


14.2.2012.

Ministarstvo za boračka pitanja:

DOPUNA LISTE kandidata - studenata/učenika za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi nekompletni (pdf 21kB)

DOPUNA LISTE redoslijeda izuzetno uspješnih studenata za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2011/2012 godini (pdf 18kB)

DOPUNA LISTE redoslijeda izuzetno uspješnih učenika za dodjelu stipendija za školsku 2011./2012. godinu (pdf 25kB)

LISTA kandidata - STUDENATA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 42kB)

PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - STUDENATA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 73kB)

LISTA kandidata - učenika iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 37kB)

PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - UČENIKA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 77kB)

PRIJEDLOG LISTE kandidata - STUDENATA iz kategorije porodica šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 40kB)

PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - STUDENATA iz kategorije porodica šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 41kB)

PRIJEDLOG LISTE kandidata - UČENIKA iz kategorije porodice šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 36kB)

PRIJEDLOG LISTE kandidata - UČENIKA iz kategorije porodice šehida - poginulih branilaca za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 40kB)

LISTA kandidata - STUDENATA iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 30kB)

PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - STUDENATA iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 31kB)

LISTA kandidata - učenika iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni (pdf 32kB)

PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - UČENIKA iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2011/2012. godinu (pdf 51kB)


26.12.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja:

Prijedlog liste redoslijeda izuzetno uspješnih učenika za dodjelu stipendija za školsku 2011./2012. godinu (pdf 44kB)

Lista nekompletnih prijava izuzetno uspješnih ucenika za dodjelu stipendija za školsku 2011./2012. godinu (pdf 24kB)

Spisak kandidata čiji su zahtjevi zbog neispunjavanja propisanih uslova predati Komisiji za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, u redovnom postupku bodovanja po utvrđenim kriterijima (pdf 16kB)


PRIJEDLOG LISTE redoslijeda izuzetno uspješnih studenata za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2011/2012 godini
(pdf 20kB)

LISTA nekompletnih prijava izuzetno uspješnih studenata za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2011./2012. godiniu (pdf 15kB)


30.12.2011.

Vlada Tuzlanskog kantona:

Rang lista kandidata - podnosilaca prijava koje ispunjavaju uslove u skladu sa članom 8.Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih (pdf 26kB)

P R O G R A M raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih (pdf 141kB)

Obavještavamo sve kandidate koji se nalaze na Rang listi kandidata, a nisu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, da dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu mogu preuzeti u periodu 06.01.2012 – 23.01.2012. godine u vremenu od 14.30-15.30 u zgradi Vlade TK, I sprat,  kancelarija 15A.


26.12.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja:

KONKURS za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za 2011/2012 godinu (pdf 136kB)

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE IZUZETNO USPJEŠNIM REDOVNIM STUDENTIMA I STUDENTIMA ZA VLASTITE POTREBE BRANITELJSKE POPULACIJE ZA STUDIJ U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE IZUZETNO USPJEŠNIM UČENICIMA BRANITELJSKE POPULACIJE TUZLANSKOG KANTONA ZA ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2011/2012 godinu (pdf 146kB)

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE REDOVNIM STUDENTIMA I STUDENTIMA ZA VLASTITE POTREBE BRANITELJSKE POPULACIJE TUZLANSKOG KANTONA ZA STUDIJ U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE UČENICIMA BRANITELJSKE POPULACIJE TUZLANSKOG KANTONA ZA ŠKOLSKU 2011/2012 GODINU


23.11.2011.

Vlada Tuzlanskog kantona:

P R O G R A M raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022-Mediji za 2011. godinu (pdf 146kB)


23.11.2011.

Vlada Tuzlanskog kantona:

Javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih (pdf 149kB)

Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih(pdf 228kB)


16.11.2011.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak:

Odluka o izboru korisnika sredstava za održiv povratak za LOT 2. –Pomoć neprofitnim organizacijama u realizaciji projekata održivog povrataka i LOT 3. –Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju podrške povratku prognanih lica (pdf 66kB)


9.11.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja,
Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona:

Preliminarna rang lista (xls 101kB)

Preliminarna rang lista - nekompletni, neblagovremeni i neosnovani zahtjevi kandidata (xls 103kB)


8.11.2011.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja:

J A V N I P O Z I V za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM (pdf 20kB)

APLIKACIONI OBRAZAC


25.10.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA
(pdf 83kB)

PODACI ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI(pdf 117kB)


24.10.2011.

Ministarstvo zdravstva:

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspored sredstava sa pozicije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2011.godinu u iznosu od 25.100,00 KM
(pdf 23kB)

APLIKACIONI OBRAZAC (pdf 36kB)

O D L U K A o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspored sredstava sa pozicije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2011. godinu (pdf 112kB)


 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanksog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00. 1/05, i 11/06), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.09.2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK: Privata se Izvještaj Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ureda za internu reviziju o obavljenom nadzoru izdatih rješenja o promjeni koeficijenata za obračun plaća u svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona... (pdf 388kB)


14.10.2011.

Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka:

ODLUKA o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu u 2011. godini povratnicima izbjeglim i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (pdf 51kB)


12.9.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

JAVNI POZIV
Udruženjima za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava
(pdf 33kB)
Obrazac za kandidovanje projekata


9.9.2011.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva :

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju kantona“ za 2011.godinu

LOT 1. Podrška starim i tradicionalnim obrtima (zanatima),
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za odsticaj razvoja tradicionalnih i starih obrta u Tuzlanskom kantonu
Prijavni obrazac 1.

LOT 2. Subvencija za realizaciju projekata razvoja poduzetničke infrastrukture
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka subvencija za realizaciju projekata razvoja poduzetničke infrastrukture
Prijavni obrazac 2.

LOT 3. Subvencije podršku udruženjima i asocijacijama obrtnika
- PRAVILNIK utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava udruženjima i asocijacijama obrtnika na području Tuzlanskog Kantona
Prijavni obrazac 3.

LOT 4. Subvencije za podršku udruženjima inovatora
- PRAVILNIK o utrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za podsticaj razvoja inovatorstva u Tuzlanskom kantonu
Prijavni obrazac 4.

LOT 5. Subvencije za podršku udruženjima koja se bave promocijom i razvojem Poduzetnišva
- PRAVILNIK o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava udruženjima koja se bave promocijom i razvojem poduzetništva na prostoru Tuzlanskog kantona
Prijavni obrazac 5.

LOT 6. Subvencije za podršku udruženjima tradicionalnih obrta
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za
podršku udruženjima tradicionalnih i starih obrta u Tuzlanskom kantonu

Prijavni obrazac 6.

LOT 7. Sufinansiranje troškova za uvođenje sistema kvaliteta po međunarodnim standardima
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za uvođenje certifikata po međunarodnim standardima
Prijavni obrazac 7.

LOT 8. Podrška inovatorima
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za podsticaj razvoja inovatorstva u Tuzlanskom kantonu
Prijavni obrazac 8.

LOT 9. Subvencioniranje kamata plaćenih u 2010 . godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta
- PRAVILNIK o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za subvencioniranje kamata plaćenih u 2010 . godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta
Prijavni obrazac 9.


2.9.2011.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak :

O D L U K A o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu u 2011. godini povratnicima izbjeglim i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (pdf 53kB)

PONOVNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (pdf 26kB)

J A V N I O G L A S za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije «Podrška povratku prognanih lica» (pdf 46kB)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UDRUŽENJA (doc 60kB)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRAVNA LICA OBRTNIKE I ZADRUGE (doc 51kB)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA (xls 27kB)


29.8.2011.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak :

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE LISTE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU
ČLANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA PIO/MIO
(pdf 64kB)


29.8.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice :

JAVNI POZIV Privrednim društvima u privatnom vlasništvu sa područja Tuzlanskog kantona
za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice
(pdf 36kB)

Obrazac za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu (doc 37kB)


22.8.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice :

JAVNI POZIV javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice (pdf 36kB)

Obrazac za dodjelu sredstava javnim preduzećima (doc 37kB)


9.8.2011.

MINISTARSTVO ZA RAD,SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK :

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka i isporuka uglja za potrebe raseljenih lica smještenih u izbjegličkim naseljima i najugroženije prognaničke porodice u individualnom smještaju
(pdf 26kB)


29.7.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva :

J A V N I P O Z I V za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije (pdf 18kB)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA JAVNI POZIV za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 –Subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije (doc 29kB)


25.7.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice :

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA: PONOVLJENU JAVNU NABAVKU USLUGA IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“ (PDF 168kB)

PREGLEDNA KARTA OBUHVATA POVRŠINA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NA PLANINI KONJUH (PDF 40.075kB)


25.7.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja:

- K O N K U R S za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (pdf 51kB)

- ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA (doc 74kB)


20.7.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja:

- JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (pdf 22kB)

- PRIJAVNI OBRAZAC na Javni poziv za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (doc 46kB)


19.7.2011.

Ministarstvo pravosuđa i uprave:

- OBAVJEŠTENJE o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi (pdf 14kB)

- NACRT - ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi (pdf 36kB)


18.7.2011.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja:

- PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA (pdf 30kB)

- NACRT - ZAKON O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA (pdf 129kB)


15.7.2011.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva:

- Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o rudarstvu i Nacrta Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona (pdf 13kB)

- NACRT - ZAKON O RUDARSTVU TUZLANSKOG KANTONA (pdf 69kB)

- NACRT - ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA TUZLANSKOG KANTONA (pdf 104kB)


14.7.2011.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak:

- DOPUNA JAVNOG OGLASA za podnošenje prijava/zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu u 2011. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske objavljenog u dnevnim novinama ''SAN'' dana 18.06.2011. godine (pdf 17kB)

17.6.2011.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak :

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava/zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu u 2011. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 47kB)


5.7.2011.

Ured za zajedničke poslove Tuzlanskog kantona:

- JAVNA LICITACIJA o prodaji službenih motornih vozila (doc 116kB)

- OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (doc 27kB)


22.6.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

- JAVNI POZIV javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice (pdf 36kB)

- Obrazac za dodjelu sredstava javnim ustanovama (doc 36kB)


20.6.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja:

- JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (pdf 52kB)

- Zahtjev za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice po javnom oglasu za 2011. godinu (doc 75kB)


17.6.2011.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak :

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava/zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu u 2011. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 47kB)


14.6.2011.

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku :

- P R O G R A M raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2011. godinu (pdf 250kB)
- Prijavni obrazac( doc 155kB)

- PROGRAM raspodjele sredstava sa potrošacke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za 2011.godinu (pdf 247kB)
- Prijavni obrazac( doc 164kB)

- PROGRAM PROGRAM raspodjele sredstava jednokratnih novcanih pomoci za 2011 godinu (pdf 247kB)

- P R O G R A M raspodjele sredstava subvencija za djecu, ucenike i studente za 2011. godinu (pdf 255kB)


6.6.2011.

Ministarstvo zdravstva :

Ostvarite pravo na slobodan izbor
- P O Z I V svim osiguranim licima - Izaberite svog doktora porodične/obiteljske medicine

- O D L U K A o uslovima i načinu za propisivanje lijekova za hronične bolesti


6.6.2011.

Ministarstvo za boračka pitanja :

- J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava za participaciju u troškovima ucešca i organizovanja sportskih takmicenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za 2011. godini. (PDF 23kB)

- PRIJAVNI OBRAZAC na Javni poziv za učešće u dodjeli sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona (doc 50kB)


30.5.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice :

- JAVNI POZIV Javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja i ostalim javnim ustanovama za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava (PDF 31kB)
- Obrazac za dodjelu sredstava javnim ustanovama (doc 37kB)

- JAVNI POZIV Udruženjima za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava (PDF 31kB)
- Obrazac za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti zaštite okolice (doc 37kB)


30.5.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice :

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA: JAVNU NABAVKU USLUGA IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“ (PDF 180kB)

PREGLEDNA KARTA OBUHVATA POVRŠINA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NA PLANINI KONJUH (PDF 40.075kB)

OBAVIJEST (PDF 17kB)

IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJU ZA: JAVNU NABAVKU USLUGA IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“ (PDF 23kB)


29.4.2011.

Ministarstvo pravosuđa i uprave:

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA (PDF 22kB)

PROGRAM Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (PDF 12kB)


1.4.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

J A V N I P O Z I V za prikupljanje pismenih ponuda – prodaja putničkog vozila (PDF 155kB)


15.3.2011.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

Ponovno pokretanje javne nabavke za Sistem za pracenje kvaliteta zraka za 2010. godinu (PDF 194kB)


7.12.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

DODIJELJENA SREDSTVA SA BUDŽETSKE POZICIJE “PODRŠKA RAZVOJU KANTONA” 2010 (PDF 35kB)


30.11.2010.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

- JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za dodjelu bespovratnih sredstava sa pozicije „Tekući grantovi“ za 2010.godinu u iznosu od 25.100,00 KM (pdf 21kB)

- ODLUKA (pdf 113kB)

- APLIKACIONI OBRAZAC (doc 81kB)


21.10.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu u 2010. godini povratnicima izbjeglim i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 21kB)


8.10.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

ODLUKA o izboru korisnika donacije u finansijskim sredstvima (5.000,00 KM) na ime održivog povratka u 2010. godini povratnicima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 48kB)


4.10.2010.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2010/2011 godini

- OBAVIJEST (PDF 13kB)

- ODLUKA (PDF 14kB)

- K O N K U R S (PDF 33kB)

- ZAHTJEV (PDF 13kB)


30.9.2010.

JU Služba za zapošljavanje TK:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava po Programu mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez poslaE (PDF 355kB)


15.9.2010.

Ministarstvo za obnovu , razvoj i povratak:

JAVNI OGLAS za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije «Podrška razvoju Kantona»

Potrebna dokumentacija

LOT1:
IZNOSI SREDSTAVA

LOT2:
Kriteriji za inovatore i udruzenja inovatora
Prijavni obrazac za inovatore
Prijavni obrazac za udruzenja inovatora
Smjernice za izradu programa projekta ili prijave

LOT3:
Kriteriji za odabir korisnika
Prijavni obrazac

LOT4:
Bodovni kriteriji
Prijavni obrazac


6.9.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA OBAVJEŠTENJA O PONAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE (PDF 22kB)


03.09.2010.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

JAVNI POZIV za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 – Regresiranje-subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije

PRIJAVNI OBRAZAC za prijavu na javni poziv za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 – Regresiranje-subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije


30.8.2010.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2010./2011. godinu (PDF 166kB)


24.8.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga i roba za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu (PDF 202kB)

LOT. 1. JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I REZERVNIH DIJELOVA ZA POTREBE SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU TK ZA 2010. GODINU
LOT. 2. JAVNA NABAVKA OPREME ZA SISTEM ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU TK ZA 2010. GODINU


23.8.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI POZIV neprofitnim organizacijama za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava (PDF 33kB)


23.8.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI POZIV javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za kandidovanje projekata iz
oblasti zaštite okolice radi subvencije
(PDF 37kB)


10.8.2010.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA:

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11020024-subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih (PDF 193kB)


6.8.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

ODLUKA o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu u 2010. godini povratnicima izbjeglim i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 57kB)


12.7.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI POZIV privrednim društvima u privatnom vlasništvu i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi subvencije (PDF 43kB)


18.6.2010.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

- JAVNI POZIV u cilju prikupljanja zahtjeva za učešće u finansiranju pri izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga A R BiH na području Tuzlanskog kantona (PDF 25kB)
- PRIJAVNI  OBRAZAC (PDF 21kB)


15.6.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

Javni oglas za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka (PDF 143kB)


15.6.2010.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

Konkurs je zatvoren - navedena sredstva su dodjeljena.

Javni oglas za davanje saglasnosti za kreditna sredstva (PDF 18kB)
PRIJAVA - UPITNIK ZA PRAVNO ILI FIZIČKO LICE (PDF 10kB)
(Sredstva se dodjeljuju za proizvodnju i pružanje usluga, izuzev u trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, prevozu stvari, roba i putnika.)


07.06.2010.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Javni poziv neprofitnim organizacijama za kandidovanje projekata iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava (PDF 35kB)


26.5.2010.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

-Tender Sistema za praćenje kvaliteta zraka za području TK za 2010. godinu :
Lot.1. Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova i
Lot.2. Nabavka opreme za Sistem
(PDF 195kB)


25.5.2010.

Ministarstvo za boračka pitanja:

-JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2010. godini (PDF 45kB)

-ZAHTJEV za bespovratna sredstva (PDF 26kB)


21.5.2010.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak :

-OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  (PDF 35kB)

-NOTICE ABOUT PROCUREMENT (PDF 14kB)


4.5.2010.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak :

-JAVNI OGLASI za dodjelu donacija u građevinskom materijalu u 2010. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. (PDF 217kB)


21.4.2010.

KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI TUZLA :

- I N T E R N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla (PDF 24kB)


14.4.2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

Obavještavamo vas da je Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 12.04.2010.godine, nakon razmatranja, jednoglasno usvojila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju, te je isti upućen na javnu raspravu.
Javna rasprava o nacrtu Zakona će trajati 60 dana, te obavještavamo sve zainteresovane da mogu preuzeti ili izvršiti uvid u tekst Nacrta Zakona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, u dokumentima Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
Pozivamo zainteresirane građane i pravne subjekte da sve primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst Nacrta Zakona dostave Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona ili elektronskim putem na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
Krajnji rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 31. maj 2010. godine


22.3.2010.

Ministarstvo obrazovaja, nauke, kulture i sporta:

- Konkurs za dodjelu kredita u akademskoj 2009/2010. godini redovnim studentima dodiplomskog studija (PDF 46kB)


25.1.2010.

Ministarstvo pravosuđa i uprave:

- P O Z I V registrovanim udruženjima pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu (PDF 3kB)


7.1.2010.

Vlada Tuzlanskog kantona:

- P R O G R A M raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu (PDF 75kB)


18.12.2009.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

JAVNI POZIV za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614300 – Manifestacije u 2009. godini udruženjima za promovisanje poljoprivredne djelatnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

PRIJAVNI OBRAZAC za prijavu na javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za korištenje sredstava predviđenih za manifesrtacije u 2009. godini udruženjima, za promovisanje poljoprivredne djelatnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji


7.12.2009.

Kantonalna agencija za privatizaciju

JAVNI POZIV br.42 za učešće na aukcijskoj prodaji


26.11.2009.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

JAVNI POZIV za korištenje sredstava sa budžetske pozicije 14010001 Ekonomski kod: 614500 – Regresiranje-subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije

PRIJAVNI OBRAZAC


11.11.2009.

Vlada Tuzlanskog kantona

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za izbor i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu (PDF 31kB)

Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu u iznosu od 256.610,00 KM (PDF 33kB)

Prijavni obrazac (za prijavu na javni poziv ministarstava ­­tuzlanskog kantona) za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu


9.11.2009.

Ministarstvo zdravstva

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za dodjelu bespovratnih sredstava sa pozicije „Tekući grantovi“ za 2009.godinu u iznosu od 78.100,00 KM

ODLUKA o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspored sredstava sa pozicije „Tekući grantovi“ za 2009.godinu

APLIKACIONI OBRAZAC za prijavu na Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za dodjelu bespovratnih sredstava sa pozicije „Tekući grantovi“ za 2009. godinu


5.10.2009.

Ministarstvo za boračka pitanja

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studijsku 2009/2010 godinu

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA I STUDENTIMA ZA VLASTITE POTREBE KOJI SU PRIPADNICI BRANITELJA ILI ČLANOVI NJIHOVE PORODICE ZA STUDIJSKU 2009/2010 GODINU PO JAVNOM KONKURSU ZA 2009. GODINU


17.9.2009.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

POZIV ZA DOSTAVLJANJE SAMOINICIJATIVNIH PONUDA


7.12.2009.

Kantonalna agencija za privatizaciju

JAVNI POZIV br. 41 za učešće na aukcijskoj prodaji

JAVNI POZIV br. 40 za učešće na aukcijskoj prodaji


31.8.2009.

Ministarstvo za boračka pitanja

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za školsku 2009/2010 godinu

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA REDOVNE UČENIKE SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2009/2010 GODINU


17.8.2009.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Odluka o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu u 2009. godini povratnicima izbjeglim i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske (PDF 69 kB)


10.8.2009.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

-JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJE

-STUDIJA TEHNO-EKONOMSKE OPRAVDANOSTI REALIZACIJE PROJEKTA TOPLIFIKACIJE GRADA SREBRENIKA

-NACRT UGOVORA

-RACUNANJE BODOVA PREMA KRITERIJIMA ZA OCJENJIVANJE PONUDA I DODJELJIVANJE KONCESIJE (TACKA 9. JAVNOG POZIVA ZA DODJELU KONCESIJE).


7.7.2009.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Tender za održavanje Sistema i nabavku opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2009. godinu (PDF 175kB)


23.6.2009.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

JAVNI OGLAS za dodjelu nepovratnih sredstava za podsticaj razvoja inovatorstva na prostoru Tuzlanskom kantonu za 2009.godinu


23.6.2009.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Na osnovu donešene Odluke o pokretanju postupka javnog oglašavanja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih za sisteme upravljanja kvalitetom (certificiranje) po međunarodnim standardima broj 14-1-14-10272/09 od 18.06.2009. godine ministarstvo za obnovu , razvoj i povratak Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih za sisteme upravljanja kvalitetom (certificiranje) po međunarodnim standardima


23.6.2009.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Na osnovu donešene Odluke o pokretanju postupka javnog oglašavanja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za podsticaj tradicionalnih i starih obrta u Tuzlanskom kantonu za 2009. godinu broj 14-1-14-10271/09 od 19.06.2009. godine ministarstvo za obnovu , razvoj i povratak Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za podsticaj tradicionalnih i starih obrta u Tuzlanskom kantonu za 2009. godinu

OBRAZAC ZA PRIJAVU


10.06.2009.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK raspisuje

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Isporuka građevinskog materijala za izgradnju i sanaciju stambenih objekata raseljenih lica (PDF 197kB)

NOTICE ABOUT PROCUREMENT

Delivery of building material and rebuilding returnee's dwelling (PDF 57kB)


08.06.2009.

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK raspisuje

J A V N I O G L A S
za dodjelu donacija u građevinskom materijalu u 2009. godini povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima na području općina/opština Tuzlanskog kantona  i Republike Srpske. (PDF 218kB)


28.5.2009.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA raspisuje

J A V N I O G L A S
za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2009. godini
(PDF 153kB)

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA
(doc 69kB)


28.5.2009.

Na osnovu člana 7. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju Kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh broj: 02/1-14-7564/09. od 21.05.2009. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

K O N K U R S za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh za akademsku 2008/2009.godinu (PDF 112kB)

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE (PDF 102kB)


28.5.2009.

Na osnovu člana 7. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju Kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa broj: 02/1-14-7564-1/09. od 21.05.2009. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

K O N K U R S za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog satusa za akademsku 2008/2009.godinu (PDF 76kB)

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE (PDF 62kB)


24.4.2009.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 17/00, 1/05 i 11/06) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 4/09) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 23.04. 2009. godine, donosi:

ODLUKU o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava
sa potrošačke jedinice 11010003 – Manifestacije


24.4.2009.

Kantonalna agencija za privatizaciju

Na osnovu člana 2. i 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. Novine FBiH“ broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 2. i 6. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji („Sl. Novine FBiH“, broj 77/04), Odluke Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju broj 03-646/2009 od 17.04.2009. godine, Rješenja direktora Kantonalne agencije za privatizaciju broj 01-654/2009 od 20.04.2009. godine Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV broj 42
za prodaju državnog kapitala u preduzeću Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac metodom tendera u velikoj privatizaciji


16.1.2009

Javni poziv (pdf. 413 kB) za dodjelu kredita iz sredstva sa ESCROW računa Vlade TK


12.1.2009.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 35/05) i člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) ministar za obnovu, razvoj i povratak objavljuje:

REZULTATE JAVNOG POZIVA za sufinansiranje programa/projekata udruženja i asocijacija za podršku poduzetništvu iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu (PDF17kB)


20.11.2008

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TK-a

OBAVJEŠTENJE  O NABAVCI 


4.11.2008

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik
BiH” br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okolice, sačinilo je:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
JAVNA NABAVKA USLUGA: KAMPANJA – PODRŠKA
UPRAVLJANJU OTPADOM ZA TUZLANSKI KANTON
(PDF146kB)


16.10.2008

Obavještavamo sve pravne subjekte sa prostora Tuzlanskog kantona da Vlada kantona putem Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak vrši regresiranja kamata na kreditna sredstva koja se dodjeljuju preko NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

- OBAVJEŠTENJE

- OBRAZAC - IZJAVA

- OBRAZAC - ZAHTJEV


14.10.2008

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona:

- Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta
„Grantovi neprofitnim organizacijama“ za 2008. godinu

- Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta
„Grantovi neprofitnim organizacijama“ za 2008. godinu

- Aplikacioni obrazac za prijavu na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava tekućeg granta „Grantovi neprofitnim organizacijama“ za 2008. godinu


7.10.2008

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

- KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studijsku 2008/2009 godinu

- Obrazac Zahtjeva za dodjelu stipendija


23.9.2008.

Vlada Tuzlanskog kantona:

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11020024-subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih (PDF 56kB)


9.9.2008.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva:

- Odluka o odobravanju finansijskih sredstava
("Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima")
(PDF 48kB)


8.9.2008.

Vlada Tuzlanskog kantona:

- Program raspodjele sredstava po Javnom pozivu za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2008. godinu
(PDF 128kB)

- Popis prijava koje ne ispunjavaju sve uslove iz Javnog poziva za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2008. godinu (PDF 56kB)


30.7.2008

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona:

- OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Cjelovito softversko i infrastrukturno rješenje informacionog sistema za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima u organima uprave Tuzlanskog kantona... (PDF 33kB)

Objavljeno u Službenom glasniku BiH br. 60/08 od 28.7.2008. godiine


18.6.2008

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak:

- OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Nabavka i isporuka građevinskog materijala
(PDF 57kB)

- NOTICE ABOUT PROCUREMENT - Delivery of building material and rebuilding returnee's dwelling (PDF 17kB)


18.6.2008

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak:

- OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila, novog (PDF 58kB)


16.6.2008.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(osiguranje motornih vozila) (nabavka goriva)
(PDF 81kB)


9.6.2008.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona,
r a s p i s u j e

- JAVNI POZIV za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” ekonomski kod 614500 “Subvencije privatnim preduzećima”

- Prijavni obrazac


4.6.2008.

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak:

- OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Sanacija putnih komunikacija u zonama povratka (PDF 81kB)

- NOTICE ABOUT PROCUREMENT - Road reconstruction (PDF 17kB)

 


3.6.2008.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA LICENCIRANE OPREME SA SOFTVERIMA I USPOSTAVLJANJE CENTRALIZOVANOG GEOINFORMACIONOG SISTEMA ZA OBLAST
PROSTORNOG PLANIRANJA
(PDF 165kB)


27.5.2008.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
sa objavljivanjem dodatnog obavještenja o nabavci
(nabavka usluga održavanja vozila)
(PDF 65kB)


26.5.2008.

Na osnovu donešene Odluke o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu sa pozicije «Podrška razvoju kantona» („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 02/08), Ministarstvo za obnovu , razvoj i povratak Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima (PDF 33kB)


14.5.2008.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice:

- TENDER 2008 - Održavanje Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK
i nabavke opreme za Sistem
(PDF 278kB)

- Ispravke tenderske dokumentacije (PDF 28kB)


25.4.2008.

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008 godinu sa poziclje «Podrška razvoju kantona» podrška programima za očuvanje tradicionalnih i starih obrta broj:02/1-14-608/08 godine, Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

- JAVNI KONKURS za dodjelu grant (nepovratnlh) sredstava za podsticaj razvoja tradiclonalnih i starih obrta u Tuzlanskom kantonu za 2008.godinu (PDF 38kB)


23.4.2008.

Na osnovu člana 5. i 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuz-lanskog kantona («Službene novine TK», broj: 17/00, 3/02, 12/03 i 10/05) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterij, uslova i postupka za raspodjelu sred-stava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-14-2455/08 od 4. aprila 2008. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV
za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja u 2008. godini

Čitav Javni poziv sa prijavnim obrazcem možete preuzeti ovdje (PDF 30kB).


23.4.2008.

Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje:

- Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu u iznosu od 616.990,00 KM
(PDF 39kB)

- Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za izbor i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu (PDF 41kB)

- Prijavni obrazac za prijavu na Javni poziv Vlade Tuzlanskog kantona za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu


18.03.2008.

Na osnovu tačke VII Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju Kriterija za
dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili
natprosječan uspjeh broj: 02/1-38-760/08. od 22.02.2008. godine, Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

- Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog
studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh
(PDF 16kB)


18.03.2008.

Na osnovu tačke VIII Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju Kriterija za
dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog
položaja i socijalnog statusa broj: 02/1-38-760-1/08. od 22.02.2008. godine,
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

- Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog satusa (PDF 21kB)


17.3.2008.

Vlada Tuzlanskog kantona-Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona:

Odluka
Ovom Odlukom utvrđuje se tačan termin objavljivanja oglasa u svim općinama Kantona i tekst oglasa, za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica (PDF 23kB)

Javni oglas
za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2008. godini, u opštini (PDF 61kB)


24.12.2007.

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», br. 17/00, 1/05, i 11/06), a u vezi sa tačkom V stav 3. Odluke o utvrđivanju kriterija uslova i postupka za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije 11010021 «Fond za naučno-istraživački rad» („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/07), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 19.12. 2007. godine, donosi

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA BUDŽETSKE POZICIJE 11010021 «Fond za naučno-istraživački rad» za 2007. godinu (PDF 58kB)


14.11.2007.

Na osnovu člana 5.  Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06), a u vezi sa članom 26. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007.godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/07 i 7/07), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 13.11.2007. godine,  d o n o s i:

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA PO DODATNOM JAVNOM POZIVU (PDF 75kB) za organizacije i udruženja TK za 2007. godinu


POPIS APLIKACIJA KOJE NE ISPUNJAVAJU SVE USLOVE (PDF 53 kB) iz dodatnog javnog poziva za organizacije i udruženja TK za 2007. godinu


12.11.2007.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I TENDERSKA DOKUMENTACIJA
-Predmet nabavke: MOTORNO VOZILO-PUTNIČKI AUTOMOBIL


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA "NAUKU" ZA 2007.godinu. (pdf 135 kB)


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova u oblasti nauke u 2007. godini u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010021 “Fond za naučno istraživački rad.
Cjelokupan tekst javnog poziva možete pruzeti ovdje.
Prijavni obrazac za sufinansiranje i finansiranje troškova naučnoistraživačkih i istraživačko - razvojnih projekata možete preuzeti ovdje.
Javni poziv je objavljen u listu "Dnevni avaz" 27.10.2007.godine


POPIS / PREGLED APLIKANATA KOJI NE ISPUNJAVAJU SVE USLOVE
iz javnog poziva  za organizacije i udruženja TK za 2007.godinu


Vlada Tuzlanskog kantona raspisije :
DODATNI JAVNI POZIV

za predlaganje programa i projekata organizacija i udruženja za sufinansiranje
iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007. godinu u iznosu od 90.000,00KM
Dodatni Javni poziv možete preuzeti ovdje
Aplikacioni formular za prijavu na Dodatni Javni poziv možete preuzeti ovdje


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT


PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA
-po  javnom pozivu  za organizacije i udruženja TK za 2007.godinu


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva o ostvarivanju prava na sufinansiranje potreba u oblasti nauke.
Cjelokupan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.
Sve prijavne obrasce (7 obrazaca) možete preuzeti ovdje.


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za predlaganje projekata kulturnih manifestacija.
Cjelokupan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.
Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za predlaganje izdavačkih projekata.
Cjelokupan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.
Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za predlaganje programa i projekata u oblasti fizičke kulture i sporta. Cjelokupan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.
Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Vlada Tuzlanskog kantona raspisije :
JAVNI POZIV

za predlaganje programa i projekata organizacija i udruženja za sufinansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007. godinu u iznosu od 560.900,00KM
Javni poziv možete preuzeti ovdje
Aplikacioni formular za prijavu na Javni poziv možete preuzeti ovdje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna