Konkurs za prijem u radni odnos

 Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15, 6/16 i 14/18) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15, 6/16 i 14/18) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Opširnije...

Obavijest o održavanju 11. redovne edukacije za instruktore vožnje, predavače i ispitivače teoretskog dijela i ispitivače iz upravljanja motornim vozilima

 

Edukacija će se održati 05. 11. 2019. godine ( utorak ) sa početkom u 10,00 sati. Mjesto održavanja je BKC Tuzla.

 

UČESNICI:

1. Sakib Aljić voditelj programa ( moderator) – Metodoligija polaganja ispita za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače kao i način i uslovi produženja iskaznica
2. Edina Kasumović – Stručno predavanje iz ZOBSA
3. Eldar Bešić – Stručno predavanje iz ZOBSA
4. Emin Rakovac – Aktuelne izmjene i dopune Zakona i pravilnika
5. Jasmina Kakeš – Stručno predavanje iz saobraćajne psihologije
6. Šejla Kamarić –Obuka i priprema kandidata za polaganje ispita

Opširnije...

KONKURS za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15, 6/16 i 14/18) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama
Tuzlanskog kantona

Opširnije...

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019./2020. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019/2020., broj: 02/1-38-17452/19 od 17.9.2019. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola
koji su upisali zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019./2020. godinu

Opširnije...

Obavještenje o održavanju Testa stručnog znanja

Obavještavaju se kandidati za radno mjesto "Saradnik za ekononsko-finansijske poslove" i radno mjesto "Sekretar", koji su se prijavili na Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (uključujući Ispravku i dopunu Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona), objavljen dana 26.12.2018. godine i 3.1.2019. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", da će se Test stručnog znanja za pomenuta radna mjesta održati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na adresi Muhameda Hevaija Uskufija broj 1. (II sprat), sa početkom u 10,00 sati (radno mjesto "Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove"), odnosno u 12,00 sati (radno mjesto "Sekretar").

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15