LISTA KANDIDATA-UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA

 Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12) i bro:j 02/1-26075/12 od 23.11.2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana, 05.02.2013. godine, utvrđuje:

 

-LISTU kandidata-učenika iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 40KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 73KB)
-LISTU kandidata-studenata iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 32KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije RATNIH VOJNIH INVALIDA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 50KB)

-LISTU kandidata-učenika iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 67KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 139KB)
-LISTU kandidata-studenata iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 49KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 95KB)

-LISTU kandidata-učenika iz kategorije porodica šehida - poginulih boraca za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 30KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - učenika iz kategorije PORODICE ŠEHIDA - POGINULIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 40KB)
-LISTU kandidata-studenata iz kategorije porodica šehida-poginulih boraca za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni ili odbijeni(PDF 35KB)
-PRIJEDLOG LISTE redoslijeda kandidata - studenata iz kategorije PORODICA ŠEHIDA-POGINULIH BORACA za dodjelu stipendija za 2012/2013. godinu(PDF 56KB)

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15