MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA: LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012./2013. GODINU

Na osnovu člana 11. stav (8) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12, u daljem tekstu Odluka), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske komisije, imenovana od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona rješenjem broj: 15/1-41-25358/12 od 09.11. 2012. godine, utvrđuje:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna