Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Rang lista fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Nakon okončane procedure po Javnog poziva za angažovanje fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, objavljenog dana 10.07.2020. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

RANG LISTU
fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-12766-1/20 od 07.07.2020. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i poslove arhive......1 izvršilac

Ispravka I dopuna konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 – prečišćeni tekst) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 – prečišćeni tekst) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

ISPRAVKU I DOPUNU KONKURSA
za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

 

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu pojedinih upita od strane djece - članova porodica demobilisanih branilaca, u smislu ostvarivanja prava na sufinansiranje za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, obavještavamo Vas sljedeće.


Članom 46. stav (1) Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH" broj: 54/19), a koji se odnosi na sufinansiranje troškova upisa, decidno je propisano: „Za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu, u visini do 50% novčanih sredstava."

Opširnije...

Preliminarne liste poslodavaca za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

 Po Javnom pozivom koji je objavljenom 08.07.2020. godine, Komisija za realizaciju prijava po Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020 utvrđuje:

P R I J E D L O G   L I S T E

Poslodavaca po Javnom pozivu od 08.07.2020. godine - Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca – 2020, koji ispunjavaju uslove

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna