DOKUMENTI

 

 DOKUMENTI

 

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

KULTURA


SPORT


MLADI

 

PODZAKONSKI AKTI

  • Uputstvo o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca i stvaralaca arhivske građe i nadležnog arhiva (Službene novine TK br. 9/02)
  • Pravilnik o odabiranju arhivske građe iz registraturnog materijala (Službene novine TK br. 16/09)
  • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku korištenja arhivske građe (Službene novine TK br. 14/09)
  • Pravilnik o vođenju registara i evidencija (Službene novine TK br. 17/09)
  • Pravilnik o arhivističkim-arhivarskim zvanjima, uvjetima i načinu stjecanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti (Službene novine TK br. 1/13)

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15