BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvi za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Ministar
Adem Šehidić
BIOGRAFIJA
Adem Šehidić, prof.

Datum i mjesto rođenja:
15.07.1970. godine, Stolac

Bračno stanje - Porodično stanje:
Oženjen, otac jednog djeteta


Tok obrazovanja:

- Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli
- Profesor historije i geografije (2001.) - Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli


Strani jezici:
Engleski jezik

Predhodno radno angažovanje:
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona – direktor (31.8.2011.-31.5.2013.)
JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla - profesor (01.04.2002.-31.8.2011.)
JU Osnovna škola „Husino“ Husino – nastavnik (01.09.2001.-01.04.2002.)

Obavljao dužnost člana:
Školskog odbora u JU Mješovita srednja mašinska škola
Predsjedništva Sindikata srednjeg obrazovanja TK