BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvi industrije, energetike i rudarstva
Zvonimir Iveljic
Ministar
Zvonimir Iveljić

BIOGRAFIJA:     Iveljić Zvonimir
Rođen 1952. Godine
Obrazovanje:
Osnovnu i srednju školu u Tuzli.
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1976. Godine.
Predhodno radno iskustvo:
Radio u „Energoinvest TTU Tuzla“, na realizaciji investicionih objekata.
Porezna Uprava općine Tuzla - kao direktor.
Okrug Tuzla, Sekretarijat za finansije – pomoćnik Sekretara.
GS-Industry – voditelj poslova prodaje.
HVB Banka – menadžer
DUF-Euroinvestment – direktor.
Stručno usavršavanje:
Položen ispit za zaposlenike u državnoj upravi.
Dugogodišnje radno iskustvo u poslovima upravljanja.