Liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „mlađi inspektor“

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „mlađi inspektor", kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 20,

Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad za početni čin „mlađi inspektor" kao prvi nivo pristupanja policijskom organu (listu možete preuzeti ovdje)., te listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom, za početni čin „mlađi inspektor" kao prvi nivo pristupanja policijskom organu (listu možete preuzeti ovdje).

 

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „mlađi inspektor", kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 20,

Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad za početni čin „mlađi inspektor" kao prvi nivo pristupanja policijskom organu (listu možete preuzeti ovdje)., te listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom, za početni čin „mlađi inspektor" kao prvi nivo pristupanja policijskom organu (listu možete preuzeti ovdje).

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15