Konačne liste kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu “Policajac” i “Mlađi inspektor”

Shodno odredbama člana 53b. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i "Mlađi inspektor",

Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje konačne liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete:

 

Komisija za izbor

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15