Komisija za izbor MUP TK

Na osnovu člana 52. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u postupku odabira policijskih službenika, a po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i početni čin "Mlađi inspektor", Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „Mlađi inspektor" sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata kojih su pristupili testovima, koju možete preuzeti na sljedećem linku Ml. inspektori nakon intervjua,
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „Policajac" sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata kojih su pristupili testovima, koju možete preuzeti na sljedećem linku Policajci nakon intervjua,
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „Mlađi inspektor", koju možete preuzeti na sljedećem linku Ml.inspektori predloženi kandidati,
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „Policajac", koju možete preuzeti na sljedećem linku Policajci predloženi kandidati.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15