Komisija za izbor MUP TK – Obavještenje

Obavještavaju se kandidati, koji su već dostavili dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji – kategoriji u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona, da su dužni do 28.11.2014.godine (petak), neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a TK-a ili preporučenom poštom, na adresu ul. Turalibegova bb, 75000 Tuzla, sa naznakom "za Komisiju za izbor" dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Ukoliko se kandidati ne nalaze na navedenoj evidenciji, a nisu u radnom odnosu, dužni su dostaviti dokaz o opravdanim razlozima zbog kojih se ne nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje (npr. studenti koji ne mogu biti prijavljeni na evidenciju Službe za zapošljavanje dužni su pribaviti dokaz od navedene Službe da iz pomenutih razloga /pohađanja studija/ ne mogu biti prijavljeni na istu).

 

KOMISIJA ZA IZBOR

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15