Komisija za izbor MUP TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac" i početni čin „Mlađi inspektor", 

Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata, kako slijedi:

 

  • Mlađi inspektori koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti Lista
  • Policajci koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti Lista
  • Mlađi inspektori koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti Lista
  • Policajci koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti Lista
  • OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se svi kandidati koji su ostvarili pravo pristupa intervjuu, a koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih obitelji i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona da, s obzirom na nejasnoće koje su se pojavile u vezi tražene dokumentacije kojom se dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji – kategoriji, mogu istu dostaviti do 13.11.2014.godine do 16,00 sati, neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a TK-a ili preporučenom poštom, na adresu ul. Turalibegova bb, 75000 Tuzla, sa naznakom "za Komisiju za izbor“.

KOMISIJA ZA IZBOR

Press služba MIP TK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15