MUP TK - Održan sastanak Operativnog štaba akcije „Izbori 2014“

Danas je u prostorijama MUP-a TK-a održan sastanak Operativnog štaba akcije „Izbori 2014" na čelu sa policijskim komesarom Uprave policije MUP-a TK-a Fadilom Šljivićem.
Na sastanku su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: dosadašnje aktivnosti u vezi provođenja Operativnog plana mjera sigurnosti

Uprave policije MUP-a TK-a na osiguranju Općih izbora na području Tuzlanskog kantona, prezentacija operativnih planova policijskih uprava i policijskih stanica, utvrđivanje rada Operativnog štaba MUP-a TK-a za dane 11. i 12.10.2014.godine, kao i stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za vremenski period juli-septembar tekuće godine.
Ovom prilikom, istaknuto je da su do danas održana 292 predizborna skupa (na kojima je učestvovalo od 95 do 100 000 građana) i da je iste od strane Uprave policije MUP-a TK-a obezbjeđivalo oko 1000 policijskih službenika. Svi održani skupovi su protekli u najboljem redu i bez incidenata.

01
01

 

Pres služba MUP TK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15