Upriličena svečana dodjela diploma na Policijskoj akademiji FMUP-a

 

Policijski komesar MUP-a TK-a Fadil Šljivić prisustvovao je promociji i dodjeli diploma za XXIV generaciju kadeta osnovne policijske obuke za čin „policajac", koja je održana jučer u prostorijama Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, u prisustvu rodbine, prijatelja, predstavnika Federalnog i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Obuku je uspješno završilo 200 polaznika i to: 148 za MUP Kantona Sarajevo, 32 za MUP Tuzlanskog kantona i 20 za MUP Kantona 10 - Livno.

 

DSC06161

 

Riječ je o polaznicima koji su, nakon ispunjenih uslova na Javnom konkursu za prijem kandidata u činu „policajac" i činu „mlađi inspektor" u Upravi policije MUP-a TK-a, uspješno okončali osnovnu policijsku obuku čime su zvanično stekli čin "policajac" i na taj način ostvarili sve potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u TK-a koji ih je uputio na školovanje, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za školovanje potrebnih kadrova.

Polaganje zakletve pred ministrom MUP-a TK-a i policijskim komesarom planirano je za 01.10.2014.godine, nakon čega će MUP TK-a dobiti značajan broj obrazovanih, kvalitetno obučenih policajaca, njih 32, dok je 10 policijskih službenika u činu mlađeg inspektora koji su primljeni na osnovu navedenog Konkursa već raspoređeno na dužnosti u okviru organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a TK-a.

Press služba MUP TK

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15