Korak bliže zatvaranju kolektivnih smještaja izbjeglih osoba

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Esad Džidić danas je u Općini Banovići potpisao Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II - podprojekat općina Banovići.

pot banSporazum su potpisali i ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić i načelnik Općine Banovići Bego Gutić.

Prema ovom dokumentu na području općine Banovići, na lokalitetu Oskova – Brioni bit će izgrađena zgrada sa ukupno 15 stambenih jedinica.

Osiguravanjem rješavanja stambenog pitanja osoba smještenih u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, u skladu sa njihovim potrebama, doprinjet će se konačnom pražnjenju i zatvaranju kolektivnih centara.

Prema danas potpisanom Sporazumu obaveze Tuzlanskog kantona, odnosno resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da učestvuje u subvencioniranju troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove, za šta su u budžetu Ministarstva za 2021. godinu obezbjeđena sredstva.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Esad Džidić danas je u Općini Banovići potpisao Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II - podprojekat općina Banovići.

pot banSporazum su potpisali i ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić i načelnik Općine Banovići Bego Gutić.

Prema ovom dokumentu na području općine Banovići, na lokalitetu Oskova – Brioni bit će izgrađena zgrada sa ukupno 15 stambenih jedinica.

Osiguravanjem rješavanja stambenog pitanja osoba smještenih u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, u skladu sa njihovim potrebama, doprinjet će se konačnom pražnjenju i zatvaranju kolektivnih centara.

Prema danas potpisanom Sporazumu obaveze Tuzlanskog kantona, odnosno resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da učestvuje u subvencioniranju troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove, za šta su u budžetu Ministarstva za 2021. godinu obezbjeđena sredstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna