Ministar Klinčević posjetio Zemljoradničku zadrugu „Gračanaka“

Mimistar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević jučer je sa saradnicima posjetio Zemljoradničku zadrugu „Gračanaka".

ZZ Gracanka 01 25 04 2018Bila je to prilika da se ministar Klinčević bolje upozna sa rezultatima koje Zadruga postiže u svom radu, ali i izazovima u poslovanju sa kojima se suočava. Tokom razgovora je naglašeno da će Ministarstvo i dalje biti na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima s ciljem da se iznađu rješenja u smislu kreiranja programa novčanih podrški za 2018 g.
Domaćini su izrazili zadovoljstvo jučerašnjim sastankom, te se još jednom zahvalili Ministarstvu i Vladi TK, na čelu sa premijerom Suljkanovićem, za blagovremenu isplatu svih novčanih podrški za 2017. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je još u mjesecu martu izmirila sve svoje obaveze po osnovu novčanih podrški za poljoprivredne proizvođače, čime je omogućena kvalitetnija proljetna sjetva. Također, izrađena je i zahvalnost ministru Klinčeviću, za intenziviranje saradnje resornog ministarstva i tržišno orijentiranih poljoprivrednih proizvođača, što, prema njihovim riječima, u ranijem periodu nije bilo dovoljno izraženo.
Sastanku su, osim predstavnika Ministarstva i članova uprave Zadruge prisustvovali i predstavnici poljoprivrednih udruženja, Općine Gračanica, nadležne veterinarske stanice, te proizvođači pilećeg mesa i stočne hrane.

Mimistar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević jučer je sa saradnicima posjetio Zemljoradničku zadrugu „Gračanaka".

ZZ Gracanka 01 25 04 2018Bila je to prilika da se ministar Klinčević bolje upozna sa rezultatima koje Zadruga postiže u svom radu, ali i izazovima u poslovanju sa kojima se suočava. Tokom razgovora je naglašeno da će Ministarstvo i dalje biti na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima s ciljem da se iznađu rješenja u smislu kreiranja programa novčanih podrški za 2018 g.
Domaćini su izrazili zadovoljstvo jučerašnjim sastankom, te se još jednom zahvalili Ministarstvu i Vladi TK, na čelu sa premijerom Suljkanovićem, za blagovremenu isplatu svih novčanih podrški za 2017. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je još u mjesecu martu izmirila sve svoje obaveze po osnovu novčanih podrški za poljoprivredne proizvođače, čime je omogućena kvalitetnija proljetna sjetva. Također, izrađena je i zahvalnost ministru Klinčeviću, za intenziviranje saradnje resornog ministarstva i tržišno orijentiranih poljoprivrednih proizvođača, što, prema njihovim riječima, u ranijem periodu nije bilo dovoljno izraženo.
Sastanku su, osim predstavnika Ministarstva i članova uprave Zadruge prisustvovali i predstavnici poljoprivrednih udruženja, Općine Gračanica, nadležne veterinarske stanice, te proizvođači pilećeg mesa i stočne hrane.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15