Resorni ministar Zukić sastao se delegacijom „Konjuha“ Živinice

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Abdulah Zukić sastao se sa predstavnicima uprave i radnika Fabrike namještaja „Konjuh" iz Živinica te još jednom ponovio da garanciju za kredit treba dati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

konjuhBudući da je „Konjuh" privatno preduzeće u nadležnosti Federalne vlade, odnosno resornog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prema riječima ministra Zukića, radnici i menadžment garanciju za kredit u iznosu od 300.000 KM moraju tražiti od njih.
Vlada Tuzlanskog kantona već je u rješavanje problema penzionisanja 52 radnika uključila sve aktere, poput Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i Porezne uprave, kako bi kompletirali nepotpunu dokumentaciju radnika. Pored toga, Vlada TK već je obećala da će izdvojiti 18.000 KM kojim će biti podmireni doprinosi za nezaposlenost.
I pored toga što je riječ o kompaniji u privatnom vlasništvu cilj i namjera Vlade TK bio je da Fabrika namještaja „Konjuh" ponovo „stane na noge" što je pokazala javnom podrškom strateškom partneru te bila glavni zagovarač da se Fabrici namještaja „Konjuh" odobri proces finansijske konsolidacije.
Ovom prilikom ministar Zukić je podsjetio da je najbolju namjeru pokazao i tokom prošlosedmičnog sastanka sa predstavnicima Porezne uprave FBiH u Sarajevu gdje je traženo najbolje rješenje za kredit kojim bi se izmirili dugovi koje od „Konjuha" potražuju fondovi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15