Kick-off meeting projekta Bosna i Hercegovina: Tuzla – Akumulacija Modrac – Studija izvodljivosti

U srijedu, 15. aprila 2015. godine, održan je Kick-off meeting projekta Bosna i Hercegovina: Tuzla – Akumulacija Modrac – Studija izvodljivosti, koji Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla realizuju uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u cilju zaštite akumulacije Modrac kao najznačajnijeg višenamjenskog resursa u Bosni i Hercegovini.

Izabrani konsultanti za izradu Studije izvodljivosti čini konzorcij u sastavu: Holinger International Consultants iz Švicarske, ICON-Institut iz Njemačke, Resursni centar za vode i okoliš UNA Consulting iz Bihaća, a kao podkonsultant na ovom Projektu će biti ENOVA Consultants & Engineers.

Osnovni ciljevi sastanka ogledali su se u postizanju jednakog razumijevanja svih učesnika Projekta o ciljevima, očekivanim rezultatima, planiranim aktivnostima te uloga i odgovornosti učesnika Projekta u cilju definiranja prioritetnog i dugoročnog investicionog plana i razmjene podataka, znanja, iskustava i najboljih praksi stručnjaka iz sektora voda.

Sastanku su prisustvovali prestavnici Vlade Tuzlanskog kantona i nekoliko resornih ministarstava, predstavnici jedinica lokalne samouprave projektnog područja, javnih komunalnih preduzeća te ostale zainteresirane strane, koji su zahvaljujući interaktivnom pristupu gore pomenutih konsultanata učestvovali u radnom dijelu sastanka pružajući sugestije i prijedloge u cilju unapređenja projektnih aktivnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15