Prednacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

Članom 1. Prednacrta Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama vrši se dopuna člana 5. Zakona o šumama. Naime, članom 5. Zakona o šumama propisano je da se šumskoprivredna osnova realizuje godišnjim planom koji sadrži prosječno jednu desetinu svih planiranih radova po šumsko privrednoj osnovi, da saglasnost na godišnji plan gospodarenja daje Kantonalna uprava, da je korisnik državnih šuma dužan usvojeni godišnji plan gospodarenja, u roku od 15 dana od dana usvajanja, dostaviti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove - šumarskoj inspekciji i općini na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15