Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o postupcima za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH

U skladu sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 12.08.2014. godine donijela Program utroška sredstava za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini, kojim su definisane vrste proizvodnji za koje se može ostvariti novčana podrška, opći uvjeti koje proizvođači trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na novčanu podršku i iznos podrške po vrstama proizvodnji.


Program je stupio na snagu danom donošenja, nakon čega je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona dana 21.08.2014. godine donio pravilnike o ostvarivanju novčanih podrški po modelima novčanih podrški, kojima su propisani postupci za ostvarivanje novčanih podrški, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev, način isplate novčanih podrški, obaveze koje korisnik mora ispuniti nakon što mu bude isplaćena novčana podrška i drugo. Pravilnici će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.


Time će se stvoriti uvjeti da poljoprivredni proizvođači podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona nadležnim općinskim službama u mjestu prebivališta.
Nakon objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona Program utroška sredstava za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2104. godini i pravilnici će biti objavljeni i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.


Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja Kantona da je od 26.07.2014. godine na snazi novi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji po kome se ostvaruje novčana podrška iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, te da, ukoliko ispunjavaju propisane uvjete i posjeduju propisanu dokumentaciju, zahtjeve za ostvarenje novčane podrške putem protokola dostavljaju kantonalnom ministarstvu. Uposlenici Ministarstva kontinuirano vrše obradu pristiglih zahtjeva, te su do sada obrađeni i proslijeđeni u Federalno ministartvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi isplate novčanih podrški zahtjevi za ostvarivanje novčane podrške za mlijeko za 10, 11 i 12 mjesec prošle godine i za prvih sedam mjeseci ove godine, zatim zahtjevi za ostvarivanje novčane podrške za tov junadi, tov svinja, uzgoj pilenki, za proizvodnju silažnog kukuruza, proizvodnju pšenice, proizvodnju duhana i uljarica.


Sve potrebne informacije u vezi ostvarivanja prava na novčanu podršku poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u kantonalnom ministarstvu i općinskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15