Dinamika isplate novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima u 2014. godini

Imajući puno razumijevanje za opravdane zahtjeve poljoprivrednih proizvođača za isplatu novčanih podrški iz Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kod institucija nadležnih za isplatu navedenih podrški, neprekidno insistira na njihovoj hitnoj realizaciji, ukazujući na izuzetno težak ekonomski i socijalni položaj u kome se nalaze poljoprivredni proizvođači, posebno nakon nedavnih katastrofalnih poplava na području našeg Kantona, koje su nanijele ogromne štete na poljoprivrednim kulturama.

 

U okviru tih aktivnosti treba istaći i činjenicu da je Premijer Tuzlanskog kantona, nakon što ga je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona informisao o problemima sa kojima se susreću proizvođači mlijeka, kojima novčana podrška za proizvedeno mlijeko nije isplaćivana od septembra prošle godine, dana 31.07.2014. godine uputio dopis Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnom ministarstvu finansija, u kome, navodeći probleme sa kojima se poljoprivredni proizvođači u ovom trenutku susreću, ističe i činjenicu da proizvođači mlijeka ne mogu opstati bez novčane podrške, te zahtjeva od navedenih institucija hitnu isplatu novčanih podrški proizvođačima mlijeka za četvrti kvartal prošle godine i prvih šest mjeseci ove godine.

 

Dinamika isplate novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2014. godini uslovljena je prenesenim obavezama po ovom osnovu iz prethodnih godina.


U maju ove godine po osnovu ostvarenih novčanih podrški u 2012. godini poljoprivrednim proizvođačima je uplaćena novčana podrška u iznosu od 2.475.930,00 KM, čime su izmirene obaveze za 2012. godinu.


U junu ove godine po osnovu ostvarenih novčanih podrški u 2013. godini poljoprivrednim proizvođačima je uplaćeno 25 % od iznosa ostvarenih novčanih podrški, u ukupnom iznosu od 1.270.668,43 KM.


Time su u prvih šest mjeseci ove godine poljoprivrednim proizvođačima iz Budžeta Tuzlanskog kantona isplaćene novčane podrške u ukupnom iznosu od 3.746.598,43 KM.
Ovo Ministarstvo će i u narednom periodu učiniti maksimalne napore kako bi se prema poljoprivrednim proizvođačima ispunile sve obaveze po osnovu ostvarenih novčanih podrški.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15