Konsultacije o sufinansiranju sportskih organizacija

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sportske organizacije da će se javne konsultacije u vezi Javnog poziva za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu održati 24.05.2022. godine u Plavoj Sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla u dvije grupe, prva grupa sa početkom u 13 sati, a druga sa početkom u 14 sati.


Prvu grupu čine predstavnici opštinskih/gradskih sportskih saveza, granskih sportskih saveza i granskih sportskih saveza lica sa invaliditetom i sportski klubovi koji pripadaju kolektivnim sportovima.

Drugu grupu čine predstavnici sportskih klubova lica sa invaliditetom, sportskih klubova koji pripadaju pojedinačnim sportovima i druga udruženja koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.

Pozivamo sportske organizacije koje su zainteresovane za prijavu na Javni poziv da prisustvuju konsultacijama i da vode računa o rasporedu po grupama.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15