Zbrinut 201 uposlenik u obrazovnim ustanovama TK

Ni jedan uposlenik u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona ove godine nije ostao bez posla, kazao je na današnjoj press konferenciji ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković naglasivši da je najveći posao uradila Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška u saradnji sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

min obraz zbrinj. viska k. 1 jpg2„Ove godine su osnovne škole iskazale potrebu za zbrinjavanjem 130 uposlenika a srednje 71 zaposlenika", kazao je ministar Baraković te naglasio da je „u osnovnim školama najviše kolega razredne nastave, vjeronauka, historije i geografije kao i hemije i biologije. Što se tiče srednjih škola najviše je bilo potrebe za zbrinjavanjem kolega iz predmeta bosanski jezik i poljoprivredna grupa predmeta."

U Komisiji koja je prva u FBiH počela na ovaj način rješavati problem tehnološkog viška u obrazovanju vodilo se računa da se ispune želje zaposlenika te da se rasporede što bliže mjestu stanovanja, rečeno je danas.

Komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja je 80 % zaposlenika zbrinula na određeno vrijeme dok je ostatak zbrinut na neodređeno vrijeme, rečeno je ovom prilikom.

Prema riječima šefa Odsjeka za predškolsko i osnovno obrazovanje Asima Bojića danas su potpisane sve odluke i distribuirane prema školama.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje i odgoj šefica Odsjeka za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Alisa Memić kazala je da je broj učenika u srednjim školama stabilan i da je iz toga razloga broj zaposlenika koji su proglašeni viškom na nivou prethodnih godina. „To je negdje oko 38 punih nastavnih normi,odnosno 38 radnih mjesta, ukupno 71 zaposlenik. Njih četrdesetak je zbrinuto u srednjim dok je ostatak dobio poslove i radne zadatke u osnovnim školama. Deset posto njih je zbrinuto na neodređeno vrijeme dok su ostali primljeni na određeno vrijeme", kazala je Memić.

Predsjednik sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Sumedin Kulović naglasio je da su se trudili stupiti u kontakt sa većinom radnika koji su iskazani kao tehnološki višak i udovoljiti zahtjevima kolega.

Zadovoljstvo postignutim da proces zbrinjavanja bude završen pravovremeno i da se to uradi na zadovoljstvo svih radnika koji su se našli u poziciji da budu tehnološki višak iskazao je i predsjedniksindikata srednjeg i visokog obrazovanjaAdmir Terzić te naglasio da je „program zbrinjavanja tehnološkog viška uz kolektivni ugovor najveća sindikalna stečevina i plod socijalnog dijaloga između resornog ministarstva Vlade TK i sindikata".

„Prati nas tendencija pada broja učenika što će se vjerovatno nastaviti i sljedeće godine ali će Ministarstvo dati sve od sebe da ni jedan uposlenik ne ostane bez posla, kako kroz program tako i kreiranjem kvalitetnije upisne politike", kazao je ministar Baraković.

Nadanašnjoj press konferenciji istaknuto je da će početkom naredne sedmice biti raspisan konkurs za prijem na sve ostale pozicije koje nisu popunjene na ovaj način pa mole da direktori škola iskažu sve pozicije do raspisivanja konkursa u protivnom će biti primorani da sankcionišu prekršioce.

Ni jedan uposlenik u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona ove godine nije ostao bez posla, kazao je na današnjoj press konferenciji ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković naglasivši da je najveći posao uradila Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška u saradnji sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

min obraz zbrinj. viska k. 1 jpg2„Ove godine su osnovne škole iskazale potrebu za zbrinjavanjem 130 uposlenika a srednje 71 zaposlenika", kazao je ministar Baraković te naglasio da je „u osnovnim školama najviše kolega razredne nastave, vjeronauka, historije i geografije kao i hemije i biologije. Što se tiče srednjih škola najviše je bilo potrebe za zbrinjavanjem kolega iz predmeta bosanski jezik i poljoprivredna grupa predmeta."

U Komisiji koja je prva u FBiH počela na ovaj način rješavati problem tehnološkog viška u obrazovanju vodilo se računa da se ispune želje zaposlenika te da se rasporede što bliže mjestu stanovanja, rečeno je danas.

Komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja je 80 % zaposlenika zbrinula na određeno vrijeme dok je ostatak zbrinut na neodređeno vrijeme, rečeno je ovom prilikom.

Prema riječima šefa Odsjeka za predškolsko i osnovno obrazovanje Asima Bojića danas su potpisane sve odluke i distribuirane prema školama.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje i odgoj šefica Odsjeka za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Alisa Memić kazala je da je broj učenika u srednjim školama stabilan i da je iz toga razloga broj zaposlenika koji su proglašeni viškom na nivou prethodnih godina. „To je negdje oko 38 punih nastavnih normi,odnosno 38 radnih mjesta, ukupno 71 zaposlenik. Njih četrdesetak je zbrinuto u srednjim dok je ostatak dobio poslove i radne zadatke u osnovnim školama. Deset posto njih je zbrinuto na neodređeno vrijeme dok su ostali primljeni na određeno vrijeme", kazala je Memić.

Predsjednik sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Sumedin Kulović naglasio je da su se trudili stupiti u kontakt sa većinom radnika koji su iskazani kao tehnološki višak i udovoljiti zahtjevima kolega.

Zadovoljstvo postignutim da proces zbrinjavanja bude završen pravovremeno i da se to uradi na zadovoljstvo svih radnika koji su se našli u poziciji da budu tehnološki višak iskazao je i predsjedniksindikata srednjeg i visokog obrazovanjaAdmir Terzić te naglasio da je „program zbrinjavanja tehnološkog viška uz kolektivni ugovor najveća sindikalna stečevina i plod socijalnog dijaloga između resornog ministarstva Vlade TK i sindikata".

„Prati nas tendencija pada broja učenika što će se vjerovatno nastaviti i sljedeće godine ali će Ministarstvo dati sve od sebe da ni jedan uposlenik ne ostane bez posla, kako kroz program tako i kreiranjem kvalitetnije upisne politike", kazao je ministar Baraković.

Nadanašnjoj press konferenciji istaknuto je da će početkom naredne sedmice biti raspisan konkurs za prijem na sve ostale pozicije koje nisu popunjene na ovaj način pa mole da direktori škola iskažu sve pozicije do raspisivanja konkursa u protivnom će biti primorani da sankcionišu prekršioce.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna