Promocija devet doktora nauka

Promociji devet doktoranada i doktorandica koji su doktorsku disertaciju odbranili na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli prisustvovao je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković.

prom doktor 21Svečanu promociju doktora nauka otvorila je rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, te naglasila da je zvanje doktoranda jedan od najznačajnijih uspijeha u naučnom usavršavanju.

Ministar Elvis Baraković istaknuo je da uspjeh, svečano promoviranih doktora nauka nije samo njihov, već predstavlja uspjeh za njihove porodice, Univerzitet u Tuzli ali i cijelu zajednicu.

„Oni su još jedanput pokazali da UNTZ predstavlja instituciju od posebnog kantonalnog značaja. Vlada TK je već započela procese u afirmaciji razvoja visokog obrazovanaj i nauke. Predano ćemo nastaviti u budućnosti da radimo posebno na afirmaciji nauke, i afirmaciji mladih naučnika, jer smatramo da su upravo ti ljudi osnova na kojoj trebamo nastaviti razvoj našeg kantona i naše države", kazao je ovom prilikom ministar Baraković.

„Na neki način i ovo je dio obilježavanja 45. godina rada i postojanja UNTZ. Kao što ste i sami rekli u ovim izazovnim vremenima ovo je jedan dodatani motiv da nastavimo raditi dalje, i nadamo se da će naši doktori nauka stvarati neke nove vrijednosti u budućnosti, da će biti dio naše akademske zajednice i da će u budućnosti oni biti ti koji će stati na ovo mjesto i promovirati doktore nauka, poručila je rektorica Hadžigrahić.

U posljednjih 45 godina, naučnoj zajednici Univerzitet u Tuzli dao je 900 doktora nauka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna