Misija OSCE-a pohvalila donošenje Pravilnika o prevenciji diskriminacije u TK

Šef Terenskog ureda u Tuzli Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Damir Gnjidić jučer je s ministricom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Fahretom Brašnjić razgovarao o donošenju Pravilnika o načelima i procedurama za zaštitu učenika od diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu. Ovaj Pravilnik potvrda je posvećenosti Ministarstva stvaranju sigurnog i nediskriminirajućeg okruženja u više od 120 osnovnih i srednjih škola.

osce-pravilnik-diskriminacijaUsvajanje Pravilnika predstavlja važan korak u smislu blagovremenog odgovora na svaki oblik diskriminacije u obrazovanju, a omogućava učenicima koji smatraju da su diskriminirani i njihovim roditeljima da od škole traže zaštitu.
Misija OSCE-a pozdravila je donošenje Pravilnika, koji je izrađen uz podršku Misije, a na osnovu Smjernica o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju u BiH.
Pravilnik sadrži informacije za sve aktere u obrazovnom sistemu o načinima prepoznavanja i prevencije različitih oblika diskriminacije.
Misija OSCE-a u BiH nastavit će pružati podršku Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u stvaranju boljeg sistema obrazovanja, saopćeno je iz OSCE-a BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna