Oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Podrška manifestacijama kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona upriličilo je danas svečano potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Za ovu namjenu u 2014. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 109.600,00 KM, a podržano je 20 manifestacija.

 

Opširnije...

Promovisani učenici generacije osnovnih i srednjih škola

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, organizovali su manifestaciju promocije učenika generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji su postigli zapažene rezultate svojim znanjem, trudom i radom u obrazovanju i učenju u školskoj 2013/14. godini.

Opširnije...

Ministar, Rektor i delegacija iz Turske u pregovorima za adaptaciju zgrade u Kampusu

Strateška pitanja koja se odnose na razvoj Univerziteta u Tuzli, poput rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećih objekata unutar Kampusa Univerziteta u Tuzli, izmještanja Odsjeka za turski jezik i književnost iz prostora Doma armije Federacije BiH, te iznalaženja trajnog rješenja za izvođenje nastave za studente ovog odsjeka, tema je današnjeg sastanka kojem su prisustvovali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, prof. dr. Mirsad Kunić, rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, akademik Enver Zerem, direktor Turskog kulturnog centra "Yunus Emre" u Sarajevu, Mehmet Akif Yaman, prof. dr. Mustafa Sever, doc.dr. Yavuz Kartallioglu i Umit Avci sa timom menadžmenta Turskog kulturnog centra.

Opširnije...

CIVITAS donirao 2090 udžbenika školama Tuzlanskog kantona

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava "Civitas", uz podršku i u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu, obezbijedio je sredstva za štampanje udžbenika i didaktičko-metodičkog materijala za nastavu građanskog obrazovanja, koji su danas donirani osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Potpisani ugovori o radnom angažovanju volontera

Ministarsvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona organizovalo potpisivanje ugovora o sufinansiranju volontera koji se angažuju radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa. Volonteri su dobili priliku da odrade pripravnički staž u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, kao i u šest ustanova kulture. Cilj projekta je da se mladi ljudi dovedu u ravnopravan položaj i budu konkurentni na tržištu rada.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 57
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić