Program rada Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije Muzička omladina

Ministrica Mirsada Begović, juče je u Ministarstvu održala sastanak sa predstavnikom Međunarodne organizacije Muzička omladina Blaškom Smilevskim, generalnim sekretarom Jeunesses Musicales International, Svjetske organizacije mladih muzičara, čije je sjedište u Briselu, i sa predstavnicima Uduženja „akustikUm" iz Tuzle, na čelu sa Nedimom Tinjićem, sekretarom.

Opširnije...

Sastanak sa direktorima srednjih škola

U prostorijama JU Mješovite srednje mašinske škole u Tuzli juče je održan prvi radni sastanak resorne ministrice Mirsade Begović sa direktorima ustanova srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Podrška Udruženju roditelja djece/osoba sa autizmom

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta juče je ministrica Mirsada Begović, zajedno sa ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak Admirom Huskanovićem primila predstavnike Udruženja roditelja djece/osoba sa autizmom URDOSA, na čelu sa predsjednikom Mehom

Opširnije...

Obavezan predškolski odgoj omogućava ravnopravan pristup svih građana ovom društvenom dobru

Realizacija obaveznog programa predškolskog odgoja bila je tema danas održanog sastanka predstavnika predškolskih ustanova i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

U KŠC “Sveti Franjo” sajam srednjih škola

Lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca u BiH i Kameleon Youth Club, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, danas su u dvorani Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo" u Tuzli organizovali sajam srednjih škola "Kompas".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 57
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 mk150
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK2014
5

GfITC2014