purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Program rada Ministarstva finansija TK za 2016. godinu

Program rada Ministarstva finansija TK za 2016. godinu

Budući da je donošenje kantonalnog budžeta jedna od najvažnijih finansijskih aktivnosti u toku godine, Ministarstvo finansija je još krajem 2015. godine okončalo izradu ovog dokumenta a Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Budžet za 2016. godinu sredinom decembra prošle godine.

budgetPrioritetan zadatak Ministarstva finansija u 2016. godini sastojat će se u praćenju prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. U oblasti porezne politike za narednu 2016. godinu, najvažnije aktivnosti su kreiranje politike iz oblasti poreza koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona u cilju stvaranja povoljnijih uslova za zapošljavanje i investicije.
Rezultat svih mjera koje poduzima Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija trebao bi biti djelimično uravnoteženje Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu tri do pet godina i stvaranje povoljnijih uslova za privređivanje i privlačenje stranih investicija na područje Tuzlanskog kantona. Nosioci aktivnosti na uravnoteženju Budžeta i saniranju deficita, pored Ministarstva finansija, moraju biti i svi budžetski korisnici.
Ministarstvo finansija će u toku 2016. godine pored zakonom utvrđenih poslova iz oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, poslova finansijsko-računovodstvenog karaktera, statističkih poslova privrednog i finansijskog prava, interne revizije i budžetske inspekcije obavljati i sve druge poslove na nivou Tuzlanskog kantona usaglašavajući ih sa propisima donesenim na nivou Federacije BiH.
U cilju realizacije strateškog cilja održavanja fiskalne stabilnosti Tuzlanskog kantona pristupit će se izradi Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2017, te Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a) za period 2017-2019. godine u skladu sa propisanim kalendarom, praćenju, analizi, kontroli i konsolidaciji utroška budžetskih sredstava na nivou Tuzlanskog kantona i vanbudžetskih fondova, pravovremenom izvještavanju o realizaciji Budžeta TK s ciljem poduzimanja mjera. Strateški cilj jeste i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa novim Zakonom o budžetima u FBiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15