Vijesti iz Vlade

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

 

Nadja-Avdibasic-Vukadinovic
MINISTAR: Nađa Avdibašić

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • Obezbjeđivanje primjena najvičih standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva,
 • Predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje,
 • Srednje, više i visoko obrazovanje,
 • Pripremu prijedloga dugoročnog programa razvoja i koncepciju odgojno-obrazovnih ustanova, koji donosi Skupština kantona;
 • Donošenje nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • Davanje saglasnosti na nastvane planove i programe javnih univerziteta;
 • Donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
 • Vođenje registra odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;
 • Praćenje i poboljšane učeničkog i studentskog standarda;
 • Praćenje i razvoj naučno-istraživačke djelatnosti i naučno-tehničkih informacija i komunikacija na području kantona;
 • Vođenje registra naučno-istraživačkih ustanova;
 • Vođenje registra naučno-istraživačkih ustanova;Praćenje i razvoj djelatnosti kulture (muzejske, arhivske, bibliotečke, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i druge djelatnosti kulture);
 • Zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa;
 • Utvrđivanje standarda i normativa za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture;
 • Vođenje registra ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica, koja obavljaju djelatnosti iz oblasti kulture;
 • Praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti tehničke kulture;
 • Praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton;
 • Vođenje registara sportista i pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost iz oblasti sporta;
 • Utvrđivanje politike u vezi sa obezbjeđenjem radija i televizije i pripremu propisa koji regulišu sistem informisanja;
 • Vođenje baze podataka odgojno-obrazovnih, naučno-istraživačkih ustanova i ustanova kultura, sporta i informisanja, kao i drugih pravnih i fizičkih lica nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo;
 • Nadzor nad zakonitošču rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
 • Utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje ustanova i drugih pravnih lica nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo;
 • Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva;
 • Rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti ministarstva;
 • Inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih i fizičkih lica, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
 • Izdavačka djelatnost u okviru svoje nadležnosti;
 • Druge poslove iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.
 • U sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je upravna ustanova Pedagoški zavod,

PEDAGOŠKI ZAVOD vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • Utvrđivanje prijedloga koncepcije odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;
 • Stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova;
 • Organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informacionog sistema na području Kantona;
 • Izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti;
 • Praćenje, analiziranje i uapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja;
 • Organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • Organizovanje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola;
 • Rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja;
 • Druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ustav TK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA