Vijesti iz Vlade

MINISTARSTVO IINDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

 


MINISTAR: Željko Knežiček

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva svoje poslove obavlja u skladu sa članom III.2. do 4. Ustava Federacije, Ustavom Tuzlanskog kantona, članom 11. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona te drugim Federalnim i Kantonalnim propisima, koji regulišu pojedine resorne oblasti Ministarstva.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • industriju, energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana);
 • praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje;
 • korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona;
 • iskorišćavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti;
 • utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa;
 • utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina;
 • raspodjelu i distribuciju energije i energenata;
 • utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom);
 • utvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline, naučnih istraživanja, obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvima);
 • pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona, u saradnji sa Ministarstvom za obnovu razvoj i poduzetništvo;
 • ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona;
 • pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
 • pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
 • inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ustav TK MINISTARSTVO IINDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA